The Long Day Is Over

Country Rock
MrWind
561
The Long Day Is Over

Lời bài hát


The Long Day Is Over

Felling tired
By the fire
The long day is over

The wind is gone
Asleep at dawn
The embers burn on

With no reprise
The sun will rise
The long day is over

Lời Việt

Ngày dài qua đi

Cảm giác như rã rời
Như có ngọn lửa nung
Và ngày dài đã hết

Khi cơn gió đi miết
Ngủ vùi vào bình minh
Và than lửa bập bùng

Chẳng còn ai khơi dậy
Ánh dương lại bừng lên
Và ngày dài lại hết


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...