Thought Of You

Pop
MrWind
1301
Thought Of You

Lời bài hát

Girl I've been fooled by your smile
I was mistaken by the way you love me
We let it straight for a while, yeah
But you deceived me, you convinced me yeah
So clear to me now, can't explain what you're doing to me
I did but I don't know how
It's gon' take some time
But I'll figure it out

Why should we fight the feeling
Let's just live in the moment
Though it's infatuation
I'm good with that

Cause I'm in love with the thought of you
With the thought of you, with the thought of you
I'm in love with the thought of you
All the things you do, with the thought of you
Girl, I'm in love with the thought of you, you, you
Girl, I'm in love with the thought of you, you, you
Love with the thought of you

I felt victim to your style
It's so amazing, girl you're in your only
Rather be stuck in denial, yeah
Then tryna be without you girl

So clear to me now, can't explain what you're doing to me
I did but I don't know how
It's gon' take some time
But I'll figure it out

Why should we fight the feeling
Let's just live in the moment
Though it's infatuation
I'm good with that

Cause I'm in love with the thought of you
With the thought of you, with the thought of you
I'm in love with the thought of you
All the things you do, with the thought of you
Girl, I'm in love with the thought of you, you, you
Girl, I'm in love with the thought of you, you, you
Girl, I'm in love with the thought of you

So clear to me now, can't explain what you're doing to me
I did but I don't know how
It's gon' take some time
But I'll figure it out

Why should we fight the feeling
Let's just live in the moment
Though it's infatuation
I'm good with that

Cause I'm in love with the thought of you
With the thought of you, with the thought of you
I'm in love with the thought of you
All the things you do, with the thought of you

You-hoo-hoo, you-hoo-hoo
Girl, I'm in love with the thought of you, you, you
Girl, I'm in love with the thought of you
All the things you do, with the thought of you
You-hoo-hoo, you-hoo-hoo
Girl, I'm in love with the thought of you


Lời Việt

Em à, anh bị đánh lừa bởi nụ cười của em
Anh đã nhầm bởi cách em yêu anh
Mình đã thẳng thắn trong mọi chuyện một thời gian dài
Nhưng em lại lừa dối anh, em đã thuyết phục anh
Rõ ràng với anh bây giờ, chẳng thể giải thích được những điều em đang làm với anh
Anh đã làm mà không biết phải làm sao
Sẽ mất thời gian đấy
Nhưng rồi anh sẽ tìm ra cách

Tại sao chúng ta cứ phải đấu tranh mãi với cảm giác
Hãy sống trong giây phút hiện tại
Dù cho đó chỉ là sự say mê thôi
Anh vẫn thấy thật tốt

Vì anh đang yêu cùng với những suy nghĩ về em
Với suy nghĩ về em
Anh đang yêu với những suy nghĩ về em
Tất cả những điều em làm, cùng những suy nghĩ về em
Anh đang yêu với những suy nghĩ về em
Anh đang yêu với những suy nghĩ về em
Yêu với suy nghĩ về em

Anh đã bị chinh phục bởi phong cách của em
Nó quả tuyệt vời, duy nhất chỉ có em mà thôi
Thay vì bối rối từ chối
Anh sẽ thử không nghĩ quá nhiều tới em

Thật rõ với anh bây giờ, rằng chẳng thể giải thích những điều em đang làm
Anh đã làm mà không biết phải làm sao
Sẽ mất thời gian đấy
Nhưng rồi anh sẽ tìm ra cách

Tại sao chúng ta cứ phải đấu tranh mãi với cảm giác
Hãy sống trong giây phút hiện tại
Dù cho đó chỉ là sự say mê thôi
Anh vẫn thấy thật tốt

Vì anh đang yêu cùng với những suy nghĩ về em
Với suy nghĩ về em
Anh đang yêu với những suy nghĩ về em
Tất cả những điều em làm, cùng suy nghĩ về em
Anh đang yêu với những suy nghĩ về em
Anh đang yêu với những suy nghĩ về em
Anh đang yêu với suy nghĩ về em

Thật rõ với anh bây giờ, rằng chẳng thể giải thích những điều em đang làm
Anh đã làm mà không biết phải làm sao
Sẽ mất thời gian đấy
Nhưng rồi anh sẽ tìm ra cách

Tại sao chúng ta cứ phải đấu tranh mãi với cảm giác
Hãy sống trong giây phút hiện tại
Dù cho đó chỉ là sự say mê thôi
Anh vẫn thấy thật tốt

Vì anh đang yêu cùng với những suy nghĩ về em
Với suy nghĩ về em
Anh đang yêu với những suy nghĩ về em
Tất cả những điều em làm, cùng suy nghĩ về em

You-hoo-hoo, you-hoo-hoo
Anh đang yêu với những suy nghĩ về em
Anh đang yêu với những suy nghĩ về em
Tất cả những điều em làm, cùng suy nghĩ về em
You-hoo-hoo, you-hoo-hoo
Anh đang yêu với những suy nghĩ về em


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé