We Own The Night

Pop
MrWind
1398
We Own The Night

Lời bài hát

May our hearts be full like our drinks tonight
May we sing and dance 'til we lose our minds
We are only young if we seize the night
Tonight we own the night
Tonight we own the night

La la la la la
La la la la la

When my time is over, lying in my grave
Written on my tombstone, I want it to say,
"This man was a legend, a legend of his time.
When he was at a party, the party never died."

Hey, everybody's got a dream so what do you say
Are we making history?

May our hearts be full like our drinks tonight
May we sing and dance 'til we lose our minds
We are only young if we seize the night
Tonight we own the night
Tonight we own the night

La la la la la
La la la la la

For tonight I'm famous, for tonight I'm king
And I will be remembered for centuries. They'll say,
"This man was a hero, a hero of the night.
When he was at a party, the party never died."

Hey, I'm a little drunk but I got something to say

(Hold your jars!)

May our hearts be full like our drinks tonight
May we sing and dance 'til we lose our minds
We are only young if we seize the night
Tonight we own the night

And let us wake up inside of stranger's bed
Let us drink until there is nothing left
And this night, my friends, we will not forget
Tonight we own the night
Tonight we own the night

May our hearts be full like our drinks tonight
May we sing and dance 'til we lose our minds
We are only young if we seize the night
Tonight we own the night
Tonight we own the night

Lời Việt

Liệu có thể lấp đầy trái tim như ly nước ta uống đêm nay
Liệu có thể hát ca và nhảy múa tới khi ta mất trí
Ta chỉ trẻ trung khi ta nắm lấy đêm nay
Đêm nay ta sẽ làm chủ
Đêm nay ta sẽ làm chủ

La la la la la
La la la la la

Khi tôi chẳng còn trên đời, nằm lại dưới nấm mồ
Tôi muốn bia mộ được khắc
"Con người này là huyền thoại khi còn sống
Khi anh xuất hiện, tiệc chẳng bao giờ tàn."

Này, ai cũng có mơ ước riêng còn bạn thì sao
Có phải ta đang làm nên lịch sử?

Liệu có thể lấp đầy trái tim như ly nước ta uống đêm nay
Liệu có thể hát ca và nhảy múa tới khi ta mất trí
Ta chỉ trẻ trung khi ta nắm lấy đêm nay
Đêm nay ta sẽ làm chủ
Đêm nay ta sẽ làm chủ

La la la la la
La la la la la

Vì đêm nay tôi nổi tiếng, vì đêm này tôi làm chủ
Và tất cả sẽ được đời đời sau ghi nhớ, họ sẽ truyền lại
"Con người này là một anh hùng, anh hùng của màn đêm
Khi anh xuất hiện, tiệc chẳng bao giờ tàn."

Này tôi có thể hơi say nhưng tôi muốn nói

(Nâng li lên nào!)

Liệu có thể lấp đầy trái tim như ly nước ta uống đêm nay
Liệu có thể hát ca và nhảy múa tới khi ta mất trí
Ta chỉ trẻ trung khi ta nắm lấy đêm nay
Đêm nay ta sẽ làm chủ

Và hãy để ta ngủ dậy trên giường của người lạ
Hãy để chúng ta uống cạn tất cả
Và đêm này, các bạn thân mến, ta sẽ chẳng quên
Đêm nay ta sẽ làm chủ

Liệu có thể lấp đầy trái tim như ly nước ta uống đêm nay
Liệu có thể hát ca và nhảy múa tới khi ta mất trí
Ta chỉ trẻ trung khi ta nắm lấy đêm nay
Đêm nay ta sẽ làm chủ
Đêm nay ta sẽ làm chủ


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé