What I Am

Unknow Category
MrWind
1102
What I Am

Lời bài hát

I'm not aware of too many things
I know what I know, if you know what I mean
I'm not aware of too many things
I know what I know, if you know what I mean
Philosophy is the talk on a cereal box
Religion is the smile on a dog
I'm not aware of too many things
I know what I know, if you know what I mean, d-doo yeah

Choke me in the shallow waters
Before I get too deep

What I am is what I am
Are you what you are or what?
What I am is what I am
Are you what you are or

Oh, I'm not aware of too many things
I know what I know, if you know what I mean
Philosophy is a walk on the slippery rocks
Religion is a light in the fog
I'm not aware of too many things
I know what I know, if you know what I mean, d-doo yeah

Choke me in the shallow water
Before I get too deep

What I am is what I am
Are you what you are or what?
What I am is what I am
Are you what you are or what?

What I am is what I am
Are you what you are or what?
What I am is what I am
Are you what you are or what you are and

What I am is what I am
Are you what you are or what?

Don't let me get too deep
Don't let me get too deep
Don't let me get too deep
Don't let me get too deep

Choke me in the shallow water
Before I get too deep
Choke me in the shallow water
Before I get too deep

Choke me in the shallow water
Before I get too deep
Choke me in the shallow water
Before I get too deep

Lời Việt

Tôi không biết quá nhiều thứ
Tôi biết những gì tôi đã trải qua, dù bạn hiểu điều mà tôi muốn nói hay không
Tôi không biết quá nhiều thứ
Tôi biết những gì tôi đã trải qua, dù bạn hiểu điều mà tôi muốn nói hay không
Triết lý là cuộc nói chuyện trên một hộp ngũ cốc
Tôn giáo là nụ cười trên một con chó
Tôi không biết quá nhiều thứ
Tôi không biết quá nhiều thứ
Tôi biết những gì tôi đã trải qua, dù bạn hiểu điều mà tôi muốn nói hay không, yeah d-doo

Ngăn tôi lại trong các vùng nước cạn
Trước khi bị lún quá sâu

Tôi là tôi là chính tôi
Còn bạn có là chính mình không hay là thế nào?
Tôi là tôi là chính tôi
Còn bạn có là chính mình không?

Oh,tôi không biết quá nhiều thứ
Tôi biết những gì tôi đã trải qua, dù bạn hiểu điều mà tôi muốn nói hay không
Triết lý là đi dạo trên những phiến đá trơn trượt
Tôn giáo là ánh nắng trong sương mù
Tôi không biết quá nhiều thứ
Tôi không biết quá nhiều thứ
Tôi biết những gì tôi đã trải qua,dù bạn hiểu điều mà tôi muốn nói hay không, yeah d-doo

Ngăn tôi lại trong các vùng nước cạn
Trước khi bị lún quá sâu

Tôi là tôi là chính tôi
Còn bạn có là chính mình không hay là thế nào?
Tôi là tôi là chính tôi
Còn bạn có là chính mình không hay là thế nào?

Tôi là tôi là chính tôi
Còn bạn có là chính mình không hay là thế nào?
Tôi là tôi là chính tôi
Còn bạn có là chính mình không hay bạn là bạn?

Tôi là tôi là chính tôi
Còn bạn có là chính mình không hay là thế nào?

Đừng để tôi lún quá sâu
Đừng để tôi lún quá sâu
Đừng để tôi lún quá sâu
Đừng để tôi lún quá sâu

Ngăn tôi lại trong các vùng nước cạn
Trước khi bị lún quá sâu
Ngăn tôi lại trong các vùng nước cạn
Trước khi bị lún quá sâu

Ngăn tôi lại trong các vùng nước cạn
Trước khi bị lún quá sâu
Ngăn tôi lại trong các vùng nước cạn
Trước khi bị lún quá sâu


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...