You Are

Unknow Category
MrWind
589
You Are

Lời bài hát

Maybe you think you're not right for me,
that you'll never be everything I need,
well I'll tell you straight from my heart you are, you are.

If you don't think that you've got the pedigree,
that you're not someone who can talk to me,
well I'll tell you straight from my heart you are, you are.

You are you are, my reason
You are the air I'm breathing
Ask who's in my heart, you are you are

If ever I wanted to run away,(to run away)
I'd go only if you would come with me, (you'd come with me)
Cause no-one can talk to my heart like you are, you are

If I do for you what you do for me,(what you do for me)
If I'm on your mind every time you sleep, (and in your dreams)
Say the words and no matter how far I'll be where you are,

You are you are, my reason
You are the air I'm breathing
Ask who's in my heart, you are you are

Ooh, I wish you'd ask me how I feel, (I'd say that I'm emphatic)
Ooh, And when you're near to me, (this urgency is automatic)
Ooh, you're my addiction, boy, (and I don't wanna break the habit)
I'd say that your in my heart, your in my heart

You are you are, my reason
You are the air I'm breathing
Ask who's in my heart, you are you are

Maybe you think you're not right for me,
that you'll never be everything I need,
well I'll tell you straight from my heart you are, you are
If you don't think that you've got the pedigree,
that you're not someone who can talk to me,
well I'll tell you straight from my heart you are, you are
Maybe you think you're not right for me,
that you'll never be everything I need,
well I'll tell you straight from my heart you are, you are

Lời Việt

Có thể anh nghĩ rằng anh không xứng với với em
Rằng anh sẽ không bao giờ là tất cả những gì em cần
Ồ, em sẽ nói thẳng lòng em: Chính anh đó

Nếu anh nghĩ rằng anh không đủ tiêu chuẩn
Rằng anh không phải là người có thể nói chuyện được với em
Ồ, em sẽ nói thẳng lòng em: Chính anh đó

Chính anh, chính anh, là lý do của em
Anh là bầu không khí em hít thở
Hãy hỏi ai đang ở trong trái tim em, thì đó là anh, là anh đó

Nếu em từng có lúc muốn trốn chạy ( trốn chạy)
Em sẽ đi khi chỉ có anh (anh đi cùng em)
Bởi không ai có thể nói chuyện với trái tim em như thế, chỉ là anh thôi

Nếu em làm cho anh những gì anh làm cho em (những gì anh làm vì em)
Nếu em ở trong tâm trí anh lúc anh ngủ ( và trong những giấc mơ của anh)
Hãy nói một lời và em sẽ ở nơi anh đang ở bất kể xa xôi thế nào

Chính anh, chính anh, là lý do của em
Anh là bầu không khí em hít thở
Hãy hỏi ai đang ở trong trái tim em, thì đó là anh, là anh đó

Ôi, em ước anh hỏi em em cảm thấy thế nào ( em sẽ nói lòng em rõ ràng)
Ôi, và khi anh lại gần em ( tự nhiên em thấy rất
Ôi, anh là chất gây nghiện của em, anh (và em không hề muốn "cai nghiện")
Em sẽ nói rằng anh đang ở trong trái tim em, trong trái tim em

Chính anh, chính anh, là lý do của em
Anh là bầu không khí em hít thở
Hãy hỏi ai đang ở trong trái tim em, thì đó là anh, là anh đó

Có thể anh nghĩ rằng anh không xứng với với em
Rằng anh sẽ không bao giờ là tất cả những gì em cần
Ồ, em sẽ nói thẳng lòng em: Chính anh đó
Nếu anh nghĩ rằng anh không đủ tiêu chuẩn
Rằng anh không phải là người có thể nói chuyện được với em
Ồ, em sẽ nói thẳng lòng em: Chính anh đó
Có thể anh nghĩ rằng anh không xứng với với em
Rằng anh sẽ không bao giờ là tất cả những gì em cần
Ồ, em sẽ nói thẳng lòng em: Chính anh đó


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...