You Can't Hurry Love

Unknow Category
MrWind
1054
You Can't Hurry Love

Lời bài hát

I need love, love
To ease my mind
I need to find, find someone to call mine
But mama said

You can't hurry love
No, you just have to wait
She said love don't come easy
It's a game of give and take

You can't hurry love
No, you just have to wait
You got to trust, give it time
No matter how long it takes

But how many heartaches
Must I stand before I find a love
To let me live again
Right now the only thing
That keeps me hangin' on
When I feel my strength, yeah
It's almost gone
I remember mama said:

You can't hurry love
No, you just have to wait
She said love don't come easy
It's a game of give and take

How long must I wait
How much more can I take
Before loneliness will cause my heart
Heart to break?

No I can't bear to live my life alone
I grow impatient for a love to call my own
But when I feel that I, I can't go on
These precious words keeps me hangin' on
I remember mama said:

You can't hurry love
No, you just have to wait
She said love don't come easy
It's a game of give and take

You can't hurry love
No, you just have to wait
She said trust, give it time
No matter how long it takes

Gotta wait!

No, love, love, don't come easy
But I keep on waiting
Anticipating for that soft voice
To talk to me at night
For some tender arms
To hold me tight
I keep waiting
I keep on waiting
But it ain't easy
It ain't easy
But mama said:

You can't hurry love
No, you just have to wait
She said to trust, give it time
No matter how long it takes

You can't hurry love
No, you just have to wait
She said love don't come easy
It's a game of give and take

Lời Việt

Tôi cần tình yêu, tình yêu
Để tâm trí mình thanh thản
Tôi cần tìm, tìm một ai đó là của mình
Nhưng mẹ nói

Con không thể vội vàng trong tình yêu
Con chỉ cần phải chờ
Bà nói tình yêu đến không hề dễ dàng
Đó là cuộc chơi của cho và nhận

Con không thể vội vàng trong tình yêu
Không, con chỉ cần phải chờ
Con đã bắt đầu tin tưởng, hãy cho nó thời gian
Mất bao lâu không là vấn đề

Nhưng có bao nhiêu nỗi đau khổ
Tôi phải chịu đựng trước khi tìm thấy một tình yêu
Để tôi sống lại
Điều duy nhất bây giờ
Khiến tôi kiên trì
Khi tôi thấy sức mạnh của mình, yeah
Nó gần như tan biến
Tôi nhớ mẹ từng nói:

Con không thể vội vàng trong tình yêu
Không, con chỉ cần phải chờ
Bà nói tình yêu không hề đến dễ dàng
Đó là cuộc chơi của cho và nhận

Phải đợi bao lâu nữa
Tôi có thể cố gắng bao nhêu nữa đây
Trước khi sự cô đơn khiến cho trái tim tôi
Tan vỡ?

Không tôi không thể chịu sống một mình
Càng ngày tôi càng thiếu khiên nhẫn với cái gọi là tình yêu của chính mình
Nhưng khi tôi cảm thấy rằng tôi, tôi không thể tiếp tục
Các từ này quý giá này giúp tôi khiên nhẫn
Tôi nhớ mẹ từng nói:

Con không thể vội vàng trong tình yêu
Không, con chỉ cần phải chờ
Bà nói tình yêu không hề đến dễ dàng
Đó là cuộc chơi của cho và nhận

Con không thể vội vàng trong tình yêu
Không, con chỉ cần phải chờ
Bà nói tình yêu không hề đến dễ dàng
Mất bao lâu không là vấn đề

Hãy chờ nhé!

Không, tình yêu, tình yêu, không hề đến dễ dàng
Nhưng hãy đợi
Dự đoán rằng giọng nói nhẹ nhàng kia
Để nói với tôi khi đêm đến
Về những sức mạnh yếu ớt
Để giữ chặt lấy mình
Tôi cứ chờ đợi
Tôi chờ đợi
Nhưng nó không hề dễ dàng
Nó không hề dễ dàng
Nhưng mẹ từng nói:

Con không thể vội vàng trong tình yêu
Không, con chỉ cần phải chờ
Bà nói tình yêu không hề đến dễ dàng
Đó là cuộc chơi của cho và nhận

Con không thể vội vàng trong tình yêu
Không, con chỉ cần phải chờ
Bà nói tình yêu không hề đến dễ dàng
Đó là cuộc chơi của cho và nhận


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...