I'd Be Jealous Too

Country Rock
MrWind
621
I'd Be Jealous Too

Lời bài hát

I'd be jealous too, if she was with you
I'd be out my mind, watching her move
If I was just a guy with across the room view
I'd be jealous too, if she was with you, with you

She laughs like she just broke into a hotel pool
She loves deserts and the sunsets out in Malibu
If you felt the way it feels the way she looks at you
I'd be jealous too, I'd be jealous too

She's a California red in a dive bar
Hourglass body like a guitar
That forever wild smile appears like a
Glitter bomb in the atmosphere
Eyes locked on her like a movie
Like they ain't ever seen a pair of blue jeans
Can't blame 'em if they want her like I do

I'd be jealous too, if she was with you
I'd be out my mind, watching her move
If I was just the guy with across the room view
I'd be jealous too, if she was with you, with you

She comes on stronger than a bourbon street hand grenade
Feels like you know her 'fore you even really know her name
If you could see her in the morning sleeping next to you
Just like I get to, I'd be jealous too

She's a California red in a dive bar
Hourglass body like a guitar
That forever wild smile appears like a
Glitter bomb in the atmosphere
Eyes locked on her like a movie
Like they ain't ever seen a pair of blue jeans
Can't blame 'em if they want her like I do

I'd be jealous, I'd be jealous
I'd be jealous too
I'd be jealous, I'd be jealous
I'd be jealous too

She's a California red in a dive bar
Hourglass body like a guitar
That forever wild smile appears like a
Glitter bomb in the atmosphere
Eyes locked on her like a movie
Like they ain't ever seen a pair of blue jeans
Can't blame 'em if they want her like I do

I'd be jealous too, if she was with you
I'd be out my mind, watching her move
If I was just a guy with across the room view
I'd be jealous too, if she was with you, with you

Lời Việt

Tôi quá ghen tị khi cô ấy ở bên bạn
Tôi muốn thoát khỏi tâm trí để xem cô ấy di chuyển.
Tôi chỉ là một chàng trai lướt qua căn phòng
Tôi quá ghen tị khi cô ấy ở bên bạn

Cô ấy cười giống như cô ấy vừa đột nhập vào một bể bơi của khách sạn
Cô ấy yêu vùng sa mạc và hoàng hôn ở Malibu
Nếu bạn cảm thấy như cách tôi cảm nhận theo cô ấy nhìn bạn
Tôi quá ghen tị ,tôi quá ghen tị 

Cô ấy như là màu đỏ của California trong quán bar
Thân hình mãnh khảnh như cây đàn ghita
Nụ cười hoang vắng mãi mãi xuất hiện như một
Quả bomb trong bầu khí quyển
Đôi mắt bị khóa vào cô ấy như một bộ phim
Giống như họ không bao giờ nhìn thấy một đôi jeans màu xanh
Không thể đổ lỗi cho họ nếu họ muốn cô ấy như tôi

Tôi quá ghen tị khi cô ấy ở bên bạn
Tôi muốn thoát khỏi tâm trí để xem cô ấy di chuyển.
Tôi chỉ là một chàng trai lướt qua căn phòng
Tôi quá ghen tị khi cô ấy ở bên bạn

Cô ấy trở nên mạnh mẽ hơn cả quảt lựu đạn ném đường phố Burberry
Cảm thấy như bạn biết cô ấy 'trước khi bạn thậm chí thực sự biết tên của cô
Nếu bạn có thể nhìn thấy cô ấy vào buổi sáng ngủ bên cạnh bạn
Cũng giống như tôi đến, tôi cũng ghen tị

Cô ấy như là màu đỏ của California trong quán bar
Thân hình mãnh khảnh như cây đàn ghita
Nụ cười hoang vắng mãi mãi xuất hiện như một
Quả bomb trong bầu khí quyển
Đôi mắt bị khóa vào cô ấy như một bộ phim
Giống như họ không bao giờ nhìn thấy một đôi jeans màu xanh
Không thể đổ lỗi cho họ nếu họ muốn cô ấy như tôi

Tôi sẽ ghen tị, tôi sẽ ghen tị
Tôi cũng ghen tị quá
Tôi sẽ ghen tị, tôi sẽ ghen tị
Tôi cũng ghen tị quá

Cô ấy như là màu đỏ của California trong quán bar
Thân hình mãnh khảnh như cây đàn ghita
Nụ cười hoang vắng mãi mãi xuất hiện như một
Quả bomb trong bầu khí quyển
Đôi mắt bị khóa vào cô ấy như một bộ phim
Giống như họ không bao giờ nhìn thấy một đôi jeans màu xanh
Không thể đổ lỗi cho họ nếu họ muốn cô ấy như tôi

Tôi quá ghen tị khi cô ấy ở bên bạn
Tôi muốn thoát khỏi tâm trí để xem cô ấy di chuyển.
Tôi chỉ là một chàng trai lướt qua căn phòng
Tôi quá ghen tị khi cô ấy ở bên bạn


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...