Remember Me (Ft. Natalia Lafourcade)

Soundtracks
MrWind
314
Remember Me (Ft. Natalia Lafourcade)

Lời bài hát

Remember me
Though I have to say goodbye
Remember me
Don't let it make you cry
For even if I'm far away I hold you in my heart
I sing a secret song to you each night we are apart

Remember me
Though I have to travel far
Remember me
Each time you hear a sad guitar
Know that I'm with you the only way that I can be
Until you're in my arms again

Remember me...

Remember me
Though I have to say goodbye
Remember me
Don't let it make you cry
For even if I'm far away I hold you in my heart
I sing a secret song to you each night we are apart

Remember me
For I will soon be gone
Remember me
And let the love we have live on
And know that I'm with you the only way that I can be
Until you're in my arms again
Remember me

If you close your eyes and let the music play
Keep our love alive, I'll never fade away
If you close your eyes and let the music play
Keep our love alive, I'll never fade away
If you close your eyes and let the music play
Keep our love alive, I'll never fade away

Remember me
For I will soon be gone
Remember me
And let the love we have live on
And know that I'm with you the only way that I can be
So until you're in my arms again
Remember me yeah
Remember me yeah
Remember me

Lời Việt

Hãy nhớ cha nào
Cho dù ngày mai ta chia xa
Hãy nhớ cha nào
Đừng khóc nhé con yêu ơi
Vì dù có ở nơi phương xa kia con sẽ luôn trong tim ta
Và bài hát ấy ta hát cho con năm tháng ta đã lìa xa

Hãy nhớ cha nào
Cho dù phải đi xa nơi đây
Hãy nhớ đến cha
Guitar vang lên điệu buồn da diết
Hình bóng ấy cha sẽ luôn luôn bên con kéo tay cha lại
Chờ ngày con về bên cha lần nữa

Hãy nhớ về cha...

Hãy nhớ cha nào
Cho dù ngày mai ta chia xa
Hãy nhớ cha nào
Đừng khóc nhé con yêu ơi
Vì dù có ở nơi phương xa kia con sẽ luôn trong tim ta
Và bài hát ấy ta hát cho con năm tháng ta đã lìa xa

Hãy nhớ cha nào


(*) Lời dịch là lời bài hát phiên bản Việt (trong bản phim thuyết minh). Hiện tại mới chỉ có lời đầu, xin phép chờ bản full VN Version để bê luôn vào đây nhé :)


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...