Stay (Ft. Alessia Cara)

Unknow Category
MrWind
519
Stay (Ft. Alessia Cara)

Lời bài hát

Waiting for the time to pass you by
Hope the winds of change will change your mind
I could give a thousand reasons why
And I know you, and you've got to

Make it on your own, but we don't have to grow up
We can stay forever young
Living on my sofa, drinking rum and cola
Underneath the rising sun
I could give a thousand reasons why
But you're going, and you know that

All you have to do is stay a minute
Just take your time
The clock is ticking, so stay
All you have to is wait a second
Your hands on mine
The clock is ticking, so stay

All you have to do is
All you have to do is stay

Won't admit what I already know
I've never been the best at letting go
I don't wanna spend the night alone
Guess I need you, and I need to

Make it on my own, but I don't wanna grow up
We can stay forever young
Living on my sofa, drinking rum and cola
Underneath the rising sun
I could give a million reasons why
But you're going, and you know that

All you have to do is stay a minute
Just take your time
The clock is ticking, so stay
All you have to is wait a second
Your hands on mine
The clock is ticking, so stay

All you have to do is
All you have to do is stay

All you have to do is stay
So stay, yeah

All you have to do is stay a minute
Just take your time
The clock is ticking, so stay
All you have to is wait a second
Your hands on mine
The clock is ticking, so stay
All you have to do is stay

Lời Việt

Chờ đợi thời khắc anh bước ngang qua
Hy vọng những cơn gió sẽ thay đổi tâm trí anh
Em có thể nêu hàng nghìn lý do tại sao
Và em hiểu anh và anh cũng biết rằng

Anh cứ làm việc của mình nhưng ta đâu cần phải trưởng thành
Ta có thể sống mãi trẻ trung
Nằm ườn trên sô fa uống rượi và cô la
Dưới ánh dương đang lên
Em có thể nêu hàng nghìn lý do tại sao
Thế nhưng anh sẽ ra đi và anh biết điều đó

Tất cả những gì anh làm là ở đây một phút thôi
Cứ từ từ thôi
Đồng hồ đang quay, hãy ở lại đây
Tất cả những gì anh làm chờ một giây thôi
Ta tay trong tay
Đồng hồ đang quay, hãy ở lại đây

Tất cả những gì anh làm
Tất cả những gì anh làm chờ một giây thôi

Em sẽ không phủ nhận những gì em đã biết
Em chẳng bao giờ giỏi trong việc buông xuôi
Em chẳng muốn cả đêm dài cô quạnh
Em đoán em cần anh và em cần

Em làm việc của mình nhưng em chẳng muốn trưởng thành
Ta có thể sống mãi trẻ trung
Nằm ườn trên sô fa uống rượi và cô la
Dưới ánh dương đang lên
Em có thể nêu hàng nghìn lý do tại sao
Thế nhưng anh sẽ ra đi và anh biết điều đó

Tất cả những gì anh làm là ở đây một phút thôi
Cứ từ từ thôi
Đồng hồ đang quay, hãy ở lại đây
Tất cả những gì anh làm chờ một giây thôi
Ta tay trong tay
Đồng hồ đang quay, hãy ở lại đây

Tất cả những gì anh làm
Tất cả những gì anh làm chờ một giây thôi

Tất cả những gì anh làm
Tất cả những gì anh làm chờ một giây thôi

Tất cả những gì anh làm là ở đây một phút thôi
Cứ từ từ thôi
Đồng hồ đang quay, hãy ở lại đây
Tất cả những gì anh làm chờ một giây thôi
Ta tay trong tay
Đồng hồ đang quay, hãy ở lại đây


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...