Brown Girl In The Ring

Disco
MrWind
1510
Brown Girl In The Ring

Lời bài hát

Brown girl in the ring
Tra la la la la
There's a brown girl in the ring
Tra la la la la la
Brown girl in the ring
Tra la la la la
She looks like a sugar in a plum
Plum plum

Show me your motion
Tra la la la la
Come on show me your motion
Tra la la la la la
Show me your motion
Tra la la la la
She looks like a sugar in a plum
Plum plum

All had water run dry
Got nowhere to wash my cloths
All had water run dry
Got nowhere to wash my cloths

I remember one Saturday night
We had fried fish and Johnny-cakes
I remember one Saturday night
We had fried fish and Johnny-cakes

Beng-a-deng
Beng-a-deng

Brown girl in the ring
Tra la la la la
There's a brown girl in the ring
Tra la la la la la
Brown girl in the ring
Tra la la la la
She looks like a sugar in a plum
Plum plum

Show me your motion
Tra la la la la
Come on show me your motion
Tra la la la la la
Show me your motion
Tra la la la la
She looks like a sugar in a plum
Plum plum

All had water run dry
Got nowhere to wash my cloths
All had water run dry
Got nowhere to wash my cloths

I remember one Saturday night
We had fried fish and Johnny-cakes
I remember one Saturday night
We had fried fish and Johnny-cakes

Beng-a-deng
Beng-a-deng

Brown girl in the ring
Tra la la la la
See, brown girl in the ring
Tra la la la la la
Brown girl in the ring
Tra la la la la
She looks like a sugar in a plum
Plum plum

All had water run dry
Got nowhere to wash my cloths
All had water run dry
Got nowhere to wash my cloths

Brown girl in the ring
Tra la la la la
Look that brown girl in the ring
Tra la la la la la
Brown girl in the ring
Tra la la la la
She looks like a sugar in a plum
Plum plum

Lời Việt

Cô bé rám nắng trong vòng tròn
La - là la - la lá
Có một cô bé rám nắng trong vòng tròn
La - lá la - la la - la là
Cô bé rám nắng trong vòng tròn
La - là la - la lá
Cô ấy nhìn như một thỏi đường trong quả mận (1)
Quả mận, quả mận

Cho tôi xem cử động của bạn nào
La - là la - la lá
Nào hãy cho tôi xem cử động của bạn nào
La - lá la - la la - la là
Cho tôi xem cử động của bạn nào
La - là la - la lá
Cô ấy nhìn như một thỏi đường trong quả mận (1)
Quả mận, quả mận

Hết trơn nước rồi
Chẳng có chỗ nào để giặt đồ
Hết trơn nước rồi
Chẳng có chỗ nào để giặt đồ

Tôi nhớ một buổi tối Thứ Bảy
Chúng mình ăn cá chiên và bánh ngô tròn (2)
Tôi nhớ một buổi tối Thứ Bảy
Chúng mình ăn cá chiên và bánh ngô tròn

Tùng tùng cheng
Tùng tùng cheng

[Lặp lại một lượt]

[Đoạn 1, 3, 1]


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...