Dies in Your Eyes

Unknow Category
MrWind
882
Dies in Your Eyes

Lời bài hát

i, i, just died in your eyes, eyes.
just died in your eyes, eyes.
just died in your eyes.

there's a silence in the air tonight.
there's a secret we can't hide behind, no more.
there's a distance we don't dare to go,
and a million things that i don't wanna know.

your hands start undressing me;
your lips won't stop kissing me;
i hear you say you love me...

but baby you're lying, lying.
i see the truth your hiding, hiding.
i look at you and i, i, just died in your eyes, eyes.
before i start crying, crying
give a reason for trying, trying.
the one thing that keeps me alive, i, just died in your eyes, eyes.
just died in your eyes, eyes.

from the window I've been looking through,
i have seen the end of me and you.
oh, oh.
and it's not about what's right or wrong.
when you wake up in the morning I'll be gone.

your hands start undressing me;
your lips won't stop kissing me;
i hear you say you love me...

but baby you're lying, lying.
i see the truth your hiding, hiding.
i look at you and i, i, just died in your eyes, eyes.
before i start crying, crying
give a reason for trying, trying.
the one thing that keeps me alive, i, just died in your eyes, eyes.
just died in your eyes, eyes.

my heart, my dreams as i believe
just died, died, died in your eyes, eyes.
baby and now i know is what matters most.
just died, died, died in your eyes, eyes.
just died in your eyes.
died in your eyes.

there's a silence in the air tonight.
there's a secret we can't hide behind,
no more.

baby you're lying, lying.
i see the truth your hiding, hiding.
i look at you and i, i, just died in your eyes, eyes.
before i start crying, crying
give a reason for trying, trying.
the one thing that keeps me alive, i, just died in your eyes, eyes.
just died in your eyes, eyes.
just died in your eyes.

oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh.
oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh.

i, i, just died in your eyes, eyes.

Lời Việt

Em,em,thật sự đã chết trong đôi mắt anh
thật sự đã chết trong đôi mắt anh, đôi mắt anh
thật sự đã chết trong đôi mắt anh

Có một sự tĩnh lặng trong không gian đêm nay
Có một bí mật ta không thể che giấu thêm nữa
Có một khoảng cách mà hai ta không dám vượt qua
Và có hàng triệu điều em không muốn biết

Đôi tay anh bắt đầu cởi đồ em
Đôi môi anh không ngừng hôn em
Và em nghe anh nói anh yêu em ...

Nhưng anh đang nói dối,nói dối
Em đã thấy sự thật mà anh đang giấu
Em nhìn anh và em,em đã thật sự đã chết trong đôi mắt anh
Trước khi em bắt đầu khóc,khóc
Hãy cho em một lý do để cố gắng,cố gắng
Một điều cho em tiếp tục sống,em,đã chết trong mắt anh
thật sự đã chết trong mắt anh

Từ cửa sổ phòng em nhìn ra ngoài
Em đã thấy kết thúc của anh và em
oh,oh
Và nó không còn là vấn đề đúng hay sai nữa
Khi anh thức dậy sáng hôm sau thì em đã đi rồi

Đôi tay anh bắt đầu cởi đồ em
Đôi môi anh không ngừng hôn em
Em nghe anh nói anh yêu em ...

Nhưng anh đang nói dối,nói dối
Em đã thấy sự thật mà anh đang giấu
Em nhìn anh và em,em đã thật sự đã chết trong đôi mắt anh
Trước khi em bắt đầu khóc,khóc
Hãy cho em một lý do để cố gắng,cố gắng
Một điều cho em tiếp tục sống,em,đã chết trong mắt anh
thật sự đã chết trong mắt anh

Trái tim của em,giấc mơ như em vẫn hằng tin
Đã chết,chết,chết trong mắt anh,mắt anh
Anh,và giờ em biết điều gì quan trọng nhất
Đã chết,chết,chết trong mắt anh,mắt anh
Đã chết trong mắt anh

Có một sự tĩnh lặng trong không gian đêm nay
Có một bí mật mà ta không thể giấu thêm được nữa

Anh,anh đang nói dối,nói dối
Em đã thấy sự thật mà anh dấu,dấu
Em nhìn anh và em,em đã thật sự chết trong mắt anh
Trước khi em bắt đầu khóc,khóc
Hãy cho em một lý do để cố gắng,cố gắng
Một điều để khiếp em tiếp tục sống,em,đã chết trong mắt anh
thật sự đã chết trong mắt anh,mắt anh
thật sự đã chết trong mắt anh

oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh.
oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh.

Em,em,thật sự đã chết trong mắt anh


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...