Get Her Back

Pop
MrWind
6975
Get Her Back

Lời bài hát

All I wanna do
Is keep her love
Keep her love
Keep her satisfied
All I wanna do
Is make it right
Make it right
Is make you smile tonight
All I wanna do
Is give you that thing,
Playing as saw you and your girlfriend sing
All I wanna do
Is get you back tonight
I gotta get to go,
Get to go, get her back
I gotta get to go,
Get to go, get her back
I gotta treat her right,
I gotta cherish for life
I gotta get to go, get to go,
Get her tonight

I never should have raised my voice or made you feel so small
I never should have asked you to do anything at all
I should have kissed you longer
I should have held you stronger
And I'll wait for forever for you to love me again

All I wanna do
Is keep her like
Keep her like
Keep her satisfied
All I wanna do
Is make it right
Make it right
Is make you smile tonight
All I wanna do
Is give you that thing,
Playing as saw you and your girlfriend sing
All I wanna do
Is get you back tonight
I gotta get to go, get to go, get her back
I gotta get to go, get to go, get her back
I gotta treat her right, I gotta cherish for life
I gotta get to go,
Get to go, get her tonight

Oh, it’s so hard
It’s so hard
Oh, it’s so hard
Oh, it’s so hard
But it doesn’t have to be

Cause all I wanna do
Is keep her love
Keep her love
Keep her satisfied
All I wanna do
Is make it right
Make it right
Is make you smile tonight
All I wanna do
Is give you that thing,
Playing as saw you and your girlfriend sing
All I wanna do
Is get you back tonight
I gotta get to go, get to go, get her back
I gotta get to go, get to go, get her back
I gotta treat her right, I gotta cherish for life
I gotta get to go, get to go, get her tonight

Cause all I wanna do
Is keep her love
Keep her love
Keep her satisfied
All I wanna do
Is make it right
Make it right
Is make you smile tonight
All I wanna do
Is give you that thing,
Playing as saw you and your girlfriend sing
All I wanna do
Is get you back tonight
I gotta get to go, get to go, get her back
I gotta get to go, get to go, get her back
I gotta treat her right, I gotta cherish for life
I gotta get to go, get to go, get her tonight

Lời Việt

Tất cả điều anh muốn
Là giữ lấy tình yêu của em
Giữ chặt tình yêu của em.
Làm cho em cảm thấy thõa mãn
Tất cả điều anh muốn
Là làm cho tình yêu đó luôn đúng
Giữ cho tình yêu còn mãi
Là khiến em cười hôm nay
Tất cả điều anh muốn
Là đưa cho em điều em muốn
Vui chơi và ngắm nhìn em và bạn gái em hát
Tất cả điều anh muốn
Là khiến em trở về với anh đêm nay
Tôi phải đi
Tôi phải đi để dành em trở lại
Tôi phải đi
Tôi phải đi để dành em trở lại
Tôi phải đối xử tốt với em
Tôi phải trân trọng cuộc sống
Tôi phải đi phải đi thôi
Phải dành lấy em đêm nay

Tôi không nên cao giọng và khiến em cảm thấy quá nhỏ bé
Tôi không nên yêu cầu em làm tất cả mọi điều
Tôi nên hôn em lâu hơn
Tôi nên giữ chặt em trong vòng tay tôi hơn nữa
Và tôi sẽ mãi chờ đợi em sẽ yêu tôi một lần nữa

Tất cả điều anh muốn
Là giữ lấy sự thích thú của em
Giữ lấy sự thích thú  của em.
Làm cho em cảm thấy thõa mãn
Tất cả điều anh muốn
Là làm cho tình yêu đó luôn đúng
Giữ cho tình yêu còn mãi
Là khiến em cười hôm nay
Tất cả điều anh muốn
Là đưa cho em điều em muốn
Vui ngắm nhìn em và bạn gái em hát
Tất cả điều anh muốn
Là khiến em trở về đêm nay
Tôi phải đi thôi phải đi để em trở về
Tôi phải đi thôi phải đi để em trở về
Tôi phải đối xử tốt với  em ,phải trân trọng cuộc sống
Tôi phải đi thôi
Phải đi dành lại em đêm nay

Oh, Điều đó thật khó
Thật khó
Oh, Điều đó thật khó
Oh, Điều đó thật khó
Nhưng đó không phải là vấn đề

Bởi vì tất cả điều anh muốn
Là giữ lấy tình yêu của em
Giữ chặt tình yêu của em.
Làm cho em cảm thấy thõa mãn :)
Tất cả điều anh muốn
Là làm cho tình yêu đó luôn đúng
Giữ cho tình yêu còn mãi
Là khiến em cười hôm nay
Tất cả điều anh muốn
Là đưa cho em điều em muốn
Vui chơi và ngắm nhìn em và bạn gái em hát
Tất cả điều anh muốn
Là khiến em trở về với anh đêm nay
Tôi phải đi thôi, phải đi để em trở về
Tôi phải đi thôi, phải đi để em trở về
Tôi phải đối xử tốt với  em ,phải trân trọng cuộc sống
Tôi phải đi thôi, phải đi để dành lấy em đêm nay

Bởi vì tất cả điều anh muốn
Là giữ lấy tình yêu của em
Giữ chặt tình yêu của em.
Làm cho em cảm thấy thõa mãn
Tất cả điều anh muốn
Là làm cho tình yêu đó luôn đúng
Giữ cho tình yêu còn mãi
Là khiến em cười hôm nay
Tất cả điều anh muốn
Là đưa cho em điều em muốn
Vui ngắm nhìn em và bạn gái em hát
Tất cả điều anh muốn
Là khiến em trở về với anh đêm nay
Tôi phải đi thôi, phải đi để em trở về
Tôi phải đi thôi, phải đi để em trở về
Tôi phải đối xử tốt với  em ,phải trân trọng cuộc sống
Tôi phải đi thôi, phải đi để dành lấy em đêm nay


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé