Good Time (ft. Carly Rae Jepsen)

Soft Rock
MrWind
7240
Good Time (ft. Carly Rae Jepsen)

Lời bài hát

Woah-oh-oh-oh
It's always a good time
Woah-oh-oh-oh
It's always a good time

Woke up on the right side of the bed
What's up with this Prince song inside my head?
Hands up if you're down to get down tonight
'Cause it's always a good time

Slept in all my clothes like I didn't care
Hopped into a cab, take me anywhere
I'm in if you're down to get down tonight
'Cause it's always a good time

Good morning and good night
I wake up at twilight
It's gonna be alright
We don't even have to try
It's always a good time

Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh
It's always a good time
Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh
We don't even have to try, it's always a good time.

Freaked out, dropped my phone in the pool again
Checked out of my room, hit the ATM
Let's hang out if you're down to get down tonight
'Cause it's always a good time

Good morning and good night
I wake up at twilight
It's gonna be alright we don't even have to try
It's always a good time.

Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh
It's always a good time
Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh
We don't even have to try, it's always a good time.

Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh
It's always a good time
Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh
We don't even have to try, it's always a good time.

Doesn't matter when
It's always a good time then
Doesn't matter where
It's always a good time there

Doesn't matter when,
It's always a good time then

It's always a good time
Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh
It's always a good time
Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh
We don't even have to try, it's always a good time

Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh
It's always a good time
Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh
We don't even have to try, it's always a good time.

get down
1. To descend.
2. To give one's attention.
3. To exhaust, discourage, or depress.
4. To swallow.
5. To describe in writing.
6. To lose one's inhibitions; enjoy oneself wholeheartedly.

Lời Việt

Woah-oh-oh-oh
Đó luôn là một khoảng thời gian tuyệt vời
Woah-oh-oh-oh
Đó luôn là một khoảng thời gian tuyệt vời

Tỉnh giấc ngay phía bên phải của chiếc giường
Chuyện gì với bài hát của nhóm Prince này trong đầu tôi thế?
Giơ tay lên nếu bạn đang chán chường muốn kiếm chút vui đêm nay
Vì đó luôn là một khoảng thời gian tuyệt vời

Ngủ trong đống quần áo của tôi như thể tôi chẳng bận tâm chi
Phóng vào chiếc taxi, hãy chở tôi đến bất kỳ nơi nào
Tôi nhập hội nếu bạn đang chán chường muốn kiếm chút vui đêm nay
Vì đó luôn là một khoảng thời gian tuyệt vời

Chào buổi sáng và chào buổi tối
Tôi thức dậy lúc chạng vạng
Rồi sẽ ổn thỏa cả thôi
Chúng ta chẳng phải cố làm gì
Đó luôn là một khoảng thời gian tuyệt vời

Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh
Đó luôn là một khoảng thời gian tuyệt vời
Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh
Chúng ta chẳng phải cố làm gì, đó luôn là một khoảng thời gian tuyệt vời

Hốt hoảng, tôi lại đánh rơi chiếc dế xuống hồ bơi nữa
Trả phòng khách sạn, tôi ra trụ ATM
Hãy tụ tập đi chơi nếu bạn đang chán chường muốn kiếm chút vui đêm nay
Vì đó luôn là một khoảng thời gian tuyệt vời

Chào buổi sáng và chào buổi tối
Tôi thức dậy lúc chạng vạng
Rồi sẽ ổn thỏa cả thôi
Chúng ta chẳng phải cố làm gì
Đó luôn là một khoảng thời gian tuyệt vời

Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh
Đó luôn là một khoảng thời gian tuyệt vời
Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh
Chúng ta chẳng phải cố làm gì, đó luôn là một khoảng thời gian tuyệt vời

Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh
Đó luôn là một khoảng thời gian tuyệt vời
Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh
Chúng ta chẳng phải cố làm gì, đó luôn là một khoảng thời gian tuyệt vời

Không quan trọng "khi nào"
Khi ấy sẽ luôn là một khoảng thời gian tuyệt vời
Không quan trọng "ở đâu"
Ở đó sẽ luôn là một khoảng thời gian tuyệt vời

Không quan trọng "khi nào"
Khi ấy sẽ luôn là một khoảng thời gian tuyệt vời

Đó luôn là một khoảng thời gian tuyệt vời
Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh
Đó luôn là một khoảng thời gian tuyệt vời
Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh
Chúng ta chẳng phải cố làm gì, đó luôn là một khoảng thời gian tuyệt vời

Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh
Đó luôn là một khoảng thời gian tuyệt vời
Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh
Chúng ta chẳng phải cố làm gì, đó luôn là một khoảng thời gian tuyệt vời


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...