Hallelujah

Classical
MrWind
43274
Hallelujah

Lời bài hát

I've heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
It goes like this
The fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
The baffled king composing Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty in the moonlight overthrew you
She tied you to a kitchen chair
She broke your throne, and she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Baby I have been here before
I know this room, I've walked this floor
I used to live alone before I knew you.
I've seen your flag on the marble arch
Love is not a victory march
It's a cold and it's a broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

There was a time when you let me know
What's really going on below
But now you never show it to me, do you?
And remember when I moved in you
The holy dove was moving too
And every breath we drew was Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Maybe there’s a God above
But all I’ve ever learned from love
Was how to shoot at someone who outdrew you
It’s not a cry you can hear at night
It’s not somebody who has seen the light
It’s a cold and it’s a broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

You say I took the name in vain
I don't even know the name
But if I did, well, really, what's it to you?
There's a blaze of light in every word
It doesn't matter which you heard
The holy or the broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

I did my best, it wasn't much
I couldn't feel, so I tried to touch
I've told the truth, I didn't come to fool you
And even though it all went wrong
I'll stand before the Lord of Song
With nothing on my tongue but Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah

Lời Việt

Tôi nghe tương truyền có bản hợp âm bí ẩn
David đã xướng và nó làm vui lòng Chúa
Nhưng Ngài đâu thực sự quan tâm đến âm nhạc, phải không Ngài?
Khúc nhạc ngân như thế này
Quãng tư, quãng năm
Điệu thứ trầm, điệu trưởng cao
Đức vua lụn bại sáng tác bản Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Niềm tin của ông đã vững mạnh nhưng ông cần sự thử thách
Ông thấy nàng ấy đầm mình trong bể tắm trên mái
Vẻ đẹp của nàng dưới ánh trăng làm ông mê đắm
Nàng trói ông vào chiếc ghế nhà bếp
Nàng lật đổ ngai vàng của ông và cắt mái tóc ông
Và từ môi ông, nàng buông lời Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Em yêu, tôi đã ở chốn này trước đây
Tôi biết căn phòng này, tôi đã bước trên sàn này
Tôi đã từng sống một mình trước khi tôi biết em
Tôi thấy lá cờ em treo trên mái vòm cẩm thạch
Tình yêu đâu phải khúc quân hành trong chiến thắng
Đó là sự lạnh giá và đau khổ, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Đã từng có lúc khi em để tôi biết
Điều gì thực sự đang diễn ra ở dưới đó
Nhưng giờ em không bao giờ cho tôi thấy nữa, phải không em?
Và tôi nhớ lúc tôi đã đến bên đời em
Bồ câu thánh cũng chắp cánh theo cùng
Và từng hơi thở chúng ta trút đều là Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Có lẽ có Thượng Đế ngự trị trên cao kia
Nhưng tất cả những gì tôi đã học từ tình yêu
Là làm thế nào để bắn ai đó đấu súng với bạn
Đó không phải là lời khóc than bạn nghe buổi đêm
Đó không phải là một ai đó đã thấy ánh sáng
Đó là sự lạnh giá và đau khổ, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Bạn bảo tôi đã mang chữ danh hão huyền
Tôi còn không biết thanh danh là chi
Nhưng nếu tôi biết, thực sự, nó là gì đối với bạn?
Đó là ánh sánh chói lóa trên từng lời
Không quan trọng điều bạn đã nghe
Thánh thần hay đau khổ, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Con đã cố hết sức, đó không phải quá nhiều
Con không thể cảm nhận nên con cố gắng chạm vào
Con đã kể sự thật, con không đến để dối Ngài
Và dẫu khi mọi chuyện đều sai trái
Con sẽ đứng trước Khúc Hát Thánh Thần
Không có gì trên đầu lưỡi con ngoài lời Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...