Hate On Me

Love songs
MrWind
441
Hate On Me

Lời bài hát

If I could give you the world
On a silver platter
Would it even matter?
You'd still be mad at me
If I can find in all this
A dozen roses
That I would give to you
You'd still be miserable
'Cause in reality
I'm gon' be who I be
And I don't feel no faults
For all the lies that you bought
You can try as you may
Bring me down when I say
That it ain't up to you
Go on do what you do

Hate on me hater
Now or later
Cause I'm gonna do me
You'll be mad baby

(Go head and hate)
Go head and hate on me hater
I'm not afraid of
What I got I paid for
You can hate on me

Ooh if I gave you peaches
Out of my own garden
And I made you a peach pie
Would you slap me high?
Wonder if I gave you diamonds
Out of my own room
Would you feel the love in that
Or ask why not the moon
If I gave you sanity
For the whole of humanity
And had all the solutions
For the pain and pollution
No matter where I live
Despite the things I give
You'll always be this way
So go ahead and...

Hate on me hater
Now or later
Cause I'm gonna do me
You'll be mad baby

(Go head and hate)
Go head and hate on me hater
I'm not afraid of
What I got I paid for
You can hate on me

Hate on me hater
Now or later
Cause I\'m gonna do me
You\'ll be mad baby

(Go head and hate)
Go head and hate on me hater
I'm not afraid of
What I got I paid for
You can hate on me

You cannot
Hate on me
Cause my mind is free
Feel my destiny
So Shall it Be
You cannot
Hate on me
Cause my mind is free
Feel my destiny
So Shall it Be
You cannot
Hate on me
Cause my mind is free
Feel my destiny
So Shall it Be

Hate on me hater
Now or later
Cause I'm gonna do me
You'll be mad baby

(Go head and hate)
Go head and hate on me hater
I'm not afraid of
What I got I paid for
You can hate on me

Lời Việt

Nếu em có thể cho anh một thế giới riêng
Ở một hành tịnh bạc
Thì có sao cơ chứ?
Anh vẫn sẽ giận em
Nếu em có thể tìm mọi thứ anh cần trong này:
Một tá hoa hồng
Đó sẽ là thứ em gửi cho anh
Và anh vẫn sẽ thật khổ sở
Bời vì trên thực thế
Em sẽ là người mà em muốn
Và em sẽ không phải là người có lỗi
Cho tất cả những lời nói dối của anh
Anh có thể thử nếu anh muốn
Làm nhục em khi mà em nói
Nhưng nó sẽ không giúp gì đâu
Vậy hãy làm gì anh muốn đi

Anh hãy ghét em đi
Bây giờ hoặc sau này
Bời vì em sẽ làm điều
Khiến anh điên tiết lên đấy

(Hãy ghét em đi)
Hãy ghét em đi anh ơi
Bởi vì em không sợ
Phải trả giá
Nên anh cứ việc ghét đi

Ooh, nếu em cho anh những quả đào
Ờ mảnh vườn mà em trồng
Và em sẽ làm cho anh bánh đào
Vậy tại sao anh còn tát em?
Em không hiểu nếu em đưa anh kia cương
Mà em lấy trong phòng mình
Thì anh có thấy tình yêu trong đó không
Hay em tự hỏi tại sao mặt trăng
Nếu em cho anh sự minh mẫn
Cho toàn bộ nhân tính
Và có tất cả sự giải quyết đó
Cho sự đau đớn và ô uế
Không quan trọng là em sống ở dâu
Thì anh luôn căm ghét những thứ em gửi
Nếu anh mà vẫn cứ thế này
Thì hãy...

Anh hãy ghét em đi
Bây giờ hoặc sau này
Bời vì em sẽ làm điều
Khiến anh điên tiết lên đấy

(Hãy ghét em đi)
Hãy ghét em đi anh ơi
Bởi vì em không sợ
Phải trả giá
Nên anh cứ việc ghét đi

Anh hãy ghét em đi
Bây giờ hoặc sau này
Bời vì em sẽ làm điều
Mà khiến anh điên tiết lên đấy

(Hãy ghét em đi)
Hãy ghét em đi anh ơi
Bởi vì em không sợ
Phải trả giá
Nên anh cứ việc ghét đi

Anh không thể
Ghét em được nữa
Vì trí óc em đã được tự do
Để cảm nhận được định mệnh của mình
Vậy đấy.
Anh không thể
Ghét em được nữa
Vì trí óc em đã được tự do
Để cảm nhận được định mệnh của mình
Vậy đấy.
Anh không thể
Ghét em được nữa
Vì trí óc em đã được tự do
Để cảm nhận được định mệnh của mình
Vậy đấy.

Anh hãy ghét em đi
Bây giờ hoặc sau này
Bời vì em sẽ làm điều
Khiến anh điên tiết lên đấy

(Hãy ghét em đi)
Hãy ghét em đi anh ơi
Bởi vì em không sợ
Phải trả giá
Nên anh cứ việc ghét đi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...