Sad

Rock Ballad
4699
MrWind

Lời bài hát

Man, it's been a long day
Stuck thinking 'bout it driving on the freeway
Wondering if I really tried everything I could
Not knowing if I should try a little harder

Oh, but I'm scared to death
That there may not be another one like this
And I confess that I'm only holding on by a thin thin thread

I'm kicking the curb cause you never heard
The words that you needed so bad
And I'm kicking the dirt cause I never gave you
The things that you needed to have
I'm so sad, saaad

Man, it's been a long night
Just sitting here, trying not to look back
Still looking at the road we never drove on
And wondering if the one I chose was the right one

Oh, but I'm scared to death
That there may not be another one like this
And I confess that I'm only holding on by a thin thin thread

I'm kicking the curb cause you never heard
The words that you needed so bad
And I'm kicking the dirt cause I never gave you
The things that you needed to have
I'm so sad, saaad
I'm so sad, so sad

Oh, but I'm scared to death
That there may not be another one like this
And I confess that I'm only holding on by a thin thin thread

I'm kicking the curb cause you never heard
The words that you needed so bad
And I'm kicking the dirt cause I never gave you
The things that you needed to have
And I'm kicking the curb cause you never heard
The words that you needed so bad
I'm so sad, so sad

Lời Việt

Ôi, cả một ngày dài
Kẹt cứng trong suy nghĩ rong xe trên đường cao tốc
Tự hỏi rằng nếu như tôi thực sự đã cố gắng làm tất cả mọi điều mà mình có thể
Không biết liệu tôi có nên cố gắng thêm một chút nữa

Oh, nhưng tôi sợ phải ly biệt
Có thể sẽ không có một người nào khác nào như thế này
Và tôi thú nhận rằng tôi chỉ nắm được sợi chỉ mỏng manh

Tôi sẽ mất kiềm chế vì em không bao giờ lắng nghe
Những từ ngữ mà em cần kinh khủng
Và tôi sẽ văng tục vì tôi không bao giờ cho em được
Những thứ mà em đã cần
Tôi rất buồn, buồn

Ôi! cả một đêm dài
Chỉ ngồi nơi đây, cố gắng không nhìn lại
Lặng ngắm những con đường mà ta đã chưa từng đi qua
Và tự hỏi rằng người mà tôi chọn đã đúng chưa?

Oh, nhưng tôi sợ phải ly biệt
Có thể sẽ không có một người nào khác nào như thế này
Và tôi thú nhận rằng tôi chỉ nắm được sợi chỉ mỏng manh

Tôi sẽ mất kiềm chế vì em không bao giờ lắng nghe
Những từ ngữ mà em cần kinh khủng
Và tôi sẽ văng tục vì tôi không bao giờ cho em được
Những thứ mà em đã cần
Tôi rất buồn, buồn
Tôi rất buồn, rất buồn.

Oh, nhưng tôi sợ phải ly biệt
Có thể sẽ không có một người nào khác nào như thế này
Và tôi thú nhận rằng tôi chỉ nắm được sợi chỉ mỏng manh

Tôi sẽ mất kiềm chế vì em không bao giờ lắng nghe
Những từ ngữ mà em cần kinh khủng
Và tôi sẽ văng tục vì tôi không bao giờ cho em được
Những thứ mà em đã cần
Tôi sẽ mất kiềm chế vì em không bao giờ lắng nghe
Những từ ngữ mà em cần kinh khủng
Tôi rất buồn, rất buồn

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé