See The Light

Country Rock
MrWind
1032
See The Light

Lời bài hát

I crossed the river
Fell into the sea
Where the non-believers go beyond belief
Then I scratched the surface
In the mount of hell
Running out of service in the blood I fell

I just want to see the light!
I don't want to lose my sight!
I just want to see the light!
I need to know what's worth the fight!

I've been wasted
Pills and alcohol
I've been chasing
Down the pool halls
I drank the water from a hurricane
I set a fire just to see the flame

I just want to see the light!
I don't want to lose my sight!
I just want to see the light!
I need to know what's worth the fight!

I crossed the desert
Reaching higher ground
Then I found the pavement to take the liars down
But it's gone forever,but never too late
Where the ever after is in the hands of fate

I just want to see the light!
I don't want to lose my sight!
I just want to see the light!
I need to know what's worth the fight!

Lời Việt

Tôi băng qua dòng sông
Đổ vào biển cả
Nơi những người hoài nghi không thể nào tin được
Và tôi bới tìm nơi mặt đất
Bền bờ địa ngục
Mất hết sự giúp đỡ và tôi ngã xuống trong máu

Tôi chỉ muốn nhìn thấy ánh sáng!
Tôi không muốn đánh mất tầm nhìn!
Tôi chỉ muốn nhìn thấy ánh sáng!
Tôi cần biết cái giá của đấu tranh!

Tôi đã quá phung phí
Những viên thuốc và rượu
Tôi đang lần theo xuống phòng bi-a
Tôi uống cạn nước đọng lại từ một cơn bão
Tôi nhóm một mồi lửa chỉ để nhìn thấy ngọn lửa

Tôi chỉ muốn nhìn thấy ánh sáng!
Tôi không muốn đánh mất tầm nhìn!
Tôi chỉ muốn nhìn thấy ánh sáng!
Tôi cần biết cái giá của đấu tranh!

Tôi băng qua sa mạc
Đến với vùng núi cao
Và tôi tìm thấy nơi hè đường để hạ gục những kẻ dối trá
Nhưng nó đã ra đi mãi mãi, nhưng chẳng hề muộn
Nơi mai sau phụ thuộc vào số mệnh

Tôi chỉ muốn nhìn thấy ánh sáng!
Tôi không muốn đánh mất tầm nhìn!
Tôi chỉ muốn nhìn thấy ánh sáng!
Tôi cần biết cái giá của đấu tranh!


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...