Shake It Out

Soul
MrWind
3410
Shake It Out

Lời bài hát

Regrets collect like old friends
Here to relive your darkest moments
I can see no way, I can see no way
And all of the ghouls come out to play

And every demon wants his pound of flesh
But I like to keep some things to myself
I like to keep my issues drawn
It's always darkest before the dawn

And I've been a fool and I've been blind
I can never leave the past behind
I can see no way, I can see no way
I'm always dragging that horse around

Our love is pastured such a mournful sound
Tonight I'm gonna bury that horse in the ground
So I like to keep my issues drawn
But it's always darkest before the dawn

Shake it out, shake it out,
Shake it out, shake it out, ooh whoa
Shake it out, shake it out,
Shake it out, shake it out, ooh whoa
And it's hard to dance with a devil on your back
So shake him off, oh whoa

'Cause I am done with my graceless heart
So tonight I'm gonna cut it out and then restart
'Cause I like to keep my issues drawn
It's always darkest before the dawn

Shake it out, shake it out,
Shake it out, shake it out, ooh whoa
Shake it out, shake it out,
Shake it out, shake it out, ooh whoa
And it's hard to dance with a devil on your back
So shake him off, oh whoa

I tried to dance with the devil on your back
And given half the chance would I take any of it back
It's a fine romance but it's left me so undone
It's always darkest before the dawn
(Oh whoa, oh whoa)

And I'm damned if I do and I'm damned if I don't
So here's to drinks in the dark at the end of my road
And I'm ready to suffer and I'm ready to hope
It's a shot in the dark and right at my throat
'Cause looking for heaven, found the devil in me
Looking for heaven, found the devil in me
Well what the hell I'm gonna let it happen to me

[Repeat: x2]
Shake it out, shake it out,
Shake it out, shake it out, ooh whoa
Shake it out, shake it out,
Shake it out, shake it out, ooh whoa
And it's hard to dance with a devil on your back
So shake him off, oh whoa

Lời Việt

Hối tiếc tràn về như người cố hữu
Đến đây để vứt bỏ những khoảnh khoắc đen tối
Chẳng còn đường nào khác, chẳng còn đường nào khác
Mọi quỷ dữ đều bước ra cùng vui đùa

Mỗi con yêu quái đều muốn miếng thịt của nó
Nhưng ta chỉ muốn giữ lại cho mình gì đó
Ta chỉ muốn gác đi nỗi trắc trở (1)
Vì sau đêm đen tiếp bình minh rực rỡ

Ta đã ngu ngốc và ta đã mù quáng
Ta chẳng bao giờ có thể bỏ lại quá khứ
Chẳng còn đường nào khác, chẳng còn đường nào khác
Ta cứ mãi vẩn vơ vờn đùa (2)

Tình yêu của ta vẫn nuôi giữ một tiếng khóc u uất
Đêm nay ta sẽ chôn đi con ngựa vào mặt đất
Ta chỉ muốn gác đi nỗi trắc trở
Vì sau đêm đen tiếp bình minh rực rỡ

Rũ bỏ hết, rũ bỏ hết,
Rũ bỏ hết, rũ bỏ hết, ooh whoa
Rũ bỏ hết, rũ bỏ hết,
Rũ bỏ hết, rũ bỏ hết, ooh whoa
Thật khó nhảy múa khi quỷ dữ kề lưng
Nên hãy tống khứ nó đi, oh whoa

Vì ta đã hết với con tim vô lại
Nên đêm nay ta sẽ phủi sạch và bắt đầu lại
Ta chỉ muốn gác đi nỗi trắc trở
Vì sau đêm đen tiếp bình minh rực rỡ

Rũ bỏ hết, rũ bỏ hết,
Rũ bỏ hết, rũ bỏ hết, ooh whoa
Rũ bỏ hết, rũ bỏ hết,
Rũ bỏ hết, rũ bỏ hết, ooh whoa
Thật khó nhảy múa khi quỷ dữ kề lưng
Nên hãy tống khứ nó đi, oh whoa

Ta gắng nhảy với con quỷ trên tấm lưng đó
Và chỉ có một nửa cơ hội ta sẽ giữ lại phần nào của nó
Cuộc tình thật đẹp nhưng nó chỉ làm ta vụng vỡ
Sau đêm đen tiếp bình minh rực rỡ
(Oh whoa, oh whoa)

Dù làm hay không, ta vẫn sẽ là kẻ đáng chết
Nên ta đến để uống trong đêm ở nơi con đường này đến hồi kết
Ta sẵn sàng chịu đớn đau và sẵn sàng hy vọng
Một phát trong bóng đêm và ngay vào cổ họng
Vì trong khi tìm kiếm thiên đường, ta thấy được con quỷ trong ta
Tìm kiếm thiên đường, lại tìm thấy con quỷ trong ta
Ôi sao cũng được ta sẽ để điều đó xảy ra

Rũ bỏ hết, rũ bỏ hết,
Rũ bỏ hết, rũ bỏ hết, ooh whoa
Rũ bỏ hết, rũ bỏ hết,
Rũ bỏ hết, rũ bỏ hết, ooh whoa
Thật khó nhảy múa khi quỷ dữ kề lưng
Nên hãy tống khứ nó đi, oh whoa
---------------------------------------------------------
(1): drawn: thường dùng trong hạ màn hay gác kiếm, ở đây là vứt bỏ đi nỗi sầu khổ.
(2): horse around: đùa giỡn, "cỡi ngựa xem hoa" ngược lại với serious. Drag that horse around cũng chỉ là một dạng khác.
Bài hát nói về việc vứt đi quá khứ nhưng vẫn còn vương vấn với nó. Có thể là về tình yêu, tội lỗi hay nghiện ngập thứ gì đó.


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé