Spectrum

Soft Rock
MrWind
1317
Spectrum

Lời bài hát

When we first came here
We were cold and we were clear
With no colors in our skin
We were light and paper thin

And when we first came here
we were cold and we were clear
With no colors in our skin
'Til we let the spectrum in

Say my name
And every color illuminates
We are shining
And we will never be afraid again

Say my name
As every color illuminates
We are shining
And we will never be afraid again

Say my name
As every color illuminates
We are shining
And we will never be afraid again

And when we come for you
We'll be dressed up all in blue
With the ocean in our arms
Kiss your eyes and kiss your palms

And when it's time to pray
Dressed up all in grey
With metal on our tongues
And silver in our lungs

Say my name
And every color illuminates
We are shining
And we will never be afraid again

Say my name
As every color illuminates
We are shining
And we will never be afraid again

Say my name
As every color illuminates
We are shining
And we will never be afraid again

And when we come back we'll be dressed in black
And you'll scream our names aloud
And we won't eat and we won't sleep
We'll drag bodies from their graves

So say my name
And every color illuminates
And we are shining
And we'll never be afraid again

Say my name
As every color illuminates

Say my name
As every color illuminates
We are shining
And we will never be afraid again

Say my name
As every color illuminates
We are shining
And we will never be afraid again

Say my name
We are shining
Say my name
Say my name
And we will never be afraid again

Lời Việt

Khi chúng ta lần đầu đến đây
Chúng ta vừa vô cảm vừa trong sạch
Trên làn da chẳng nhuốm chút màu sắc nào
Chúng ta nhẹ và mỏng như tờ giấy trắng

Khi chúng ta gặp nhau lần đầu
Chúng ta vừa vô cảm vừa trong sạch
Trên làn da chẳng nhuốm chút màu sắc nào
Chỉ đến khi đôi ta hòa trộn vào làn quang phổ

Hãy gọi tên em
Và rồi mọi sắc màu sẽ thắp lên rực rỡ
Chúng ta đang tỏa sáng chói chang
Và đôi ta sẽ không bao giờ còn sợ hãi chi nữa

Hãy gọi tên em
Khi mọi sắc màu sẽ thắp lên rực rỡ
Chúng ta đang tỏa sáng chói chang
Và đôi ta sẽ không bao giờ còn sợ hãi chi nữa

Hãy gọi tên em
Khi mọi sắc màu sẽ thắp lên rực rỡ
Chúng ta đang tỏa sáng chói chang
Và đôi ta sẽ không bao giờ còn sợ hãi chi nữa

Rồi khi chúng ta đến bên bạn
Chúng ta đều cùng khoát lên một màu xanh
Với cả đại dương hứng trong hai cánh tay
Hôn đôi mắt và hôn đôi bàn tay của bạn

Và khi đã đến lúc nguyện cầu
Hai ta khoát lên một màu xám buồn thảm
Cùng những miệng lưỡi sắt thép
Và bạc lấp lánh trong những lá phổi

Hãy gọi tên em
Và rồi mọi sắc màu sẽ thắp lên rực rỡ
Chúng ta đang tỏa sáng chói chang
Và đôi ta sẽ không bao giờ còn sợ hãi chi nữa

Hãy gọi tên em
Khi mọi sắc màu sẽ thắp lên rực rỡ
Chúng ta đang tỏa sáng chói chang
Và đôi ta sẽ không bao giờ còn sợ hãi chi nữa

Hãy gọi tên em
Khi mọi sắc màu sẽ thắp lên rực rỡ
Chúng ta đang tỏa sáng chói chang
Và đôi ta sẽ không bao giờ còn sợ hãi chi nữa

Đến thời khắc chúng ta trở về chúng ta sẽ khoát lên một màu đen
Và anh sẽ thét lên tên chúng ta thật lớn
Rồi ta sẽ không ăn và cũng không ngủ
Chúng ta sẽ kéo những kẻ đã chết từ huyệt lên

Hãy gọi tên em
Và rồi mọi sắc màu sẽ thắp lên rực rỡ
Chúng ta đang tỏa sáng chói chang
Và đôi ta sẽ không bao giờ còn sợ hãi chi nữa

Hãy gọi tên em
Và rồi mọi sắc màu sẽ thắp lên rực rỡ

Hãy gọi tên em
Khi mọi sắc màu sẽ thắp lên rực rỡ
Chúng ta đang tỏa sáng chói chang
Và đôi ta sẽ không bao giờ còn sợ hãi chi nữa

Hãy gọi tên em
Khi mọi sắc màu sẽ thắp lên rực rỡ
Chúng ta đang tỏa sáng chói chang
Và đôi ta sẽ không bao giờ còn sợ hãi chi nữa

Hãy gọi tên em
Chúng ta đang tỏa sáng chói chang
Hãy gọi tên em
Hãy gọi tên em
Và đôi ta sẽ không bao giờ còn sợ hãi chi nữa


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...