Stand By Me

Unknow Category
386
MrWind

Lời bài hát

When the night has come
And the land is dark
And the moon is the only light we'll see
No, I won't be afraid
Oh, I won't be afraid
Just as long as you stand
Stand by me

So darlin', darlin', stand by me
Oh, stand by me
Oh, stand
Stand by me, stand by me

If the sky that we look upon
Should tumble and fall
Or the mountain should crumble to the sea
I won't cry, I won't cry
No, I won't shed a tear
Just as long as you stand
Stand by me

And darlin', darlin', stand by me
Oh, stand by me
Oh, stand now
Stand by me, stand by me

And darlin', darlin', stand by me
Oh, stand by me
Oh, stand now
Stand by me, stand by me

Whenever you're in trouble won't you stand by me
Oh, stand by me
Won't you stand by

Lời Việt

Khi màn đêm buông xuống
Và vùng đất tối tăm
Và mặt trăng là ánh sáng duy nhất chúng ta sẽ thấy
Không, tôi sẽ không sợ
Ồ, tôi sẽ không sợ
Miễn là bạn còn đứng
Đứng cạnh tôi

Vì thế em yêu, em yêu, hãy đứng bên anh
Ôi, đứng cạnh tôi
Ồ, đứng
Đứng bên tôi, đứng bên tôi

Nếu bầu trời mà chúng ta nhìn lên
Nên nhào lộn và rơi
Hoặc núi sẽ sụp xuống biển
Tôi sẽ không khóc, tôi sẽ không khóc
Không, tôi sẽ không rơi một giọt nước mắt
Miễn là bạn còn đứng
Đứng cạnh tôi

Và em yêu, em yêu, hãy đứng bên anh
Ôi, đứng cạnh tôi
Ôi, đứng lại
Đứng bên tôi, đứng bên tôi

Và em yêu, em yêu, hãy đứng bên anh
Ôi, đứng cạnh tôi
Ôi, đứng lại
Đứng bên tôi, đứng bên tôi

Bất cứ khi nào bạn gặp khó khăn, bạn sẽ không ở bên cạnh tôi chứ?
Ôi, đứng cạnh tôi
Bạn sẽ không đứng bên cạnh chứ?

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé