This Is What You Came For (Ft. Rihanna)

Dance
14786
Linh Nguyễn

Lời bài hát

Baby, this is what you came for
Lightning strikes
Every time she moves
And everybody's watching her
But she's looking at you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, oh, oh

Baby, this is what you came for
Lightning strikes
Every time she moves
And everybody's watching her
But she's looking at you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, oh, oh

We go fast
'Til they can't replay
Who knows why it's gotta be this way
We say nothing
More than we need
I say "your place" when we leave

Baby, this is what you came for
Lightning strikes 
Every time she moves
And everybody's watching her
But she's looking at you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, oh, oh

Baby, this is what you came for
Lightning strikes 
Every time she moves
Yeah

Baby, this is what you came for
Lightning strikes 
Every time she moves
And everybody's watching her
But she's looking at you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, oh, oh

Lời Việt

Đây là điều mang anh đến đây
Những tia chớp lóe sáng lên
Mọi nơi cô ấy bước chân đến
Và ai ai cũng đều dõi theo cô ấy
Nhưng cô ấy chỉ nhìn có mỗi mình anh
Chỉ có đúng anh thôi, oh, oh, you, oh, oh
Chỉ mình anh, oh, oh, you, oh, oh
Có mỗi anh, oh, oh, oh, oh

Đây là điều mang anh đến đây
Những tia chớp lóe sáng lên 
Mọi nơi cô ấy bước chân đến
Và ai ai cũng đều dõi theo cô ấy
Nhưng cô ấy chỉ nhìn có mỗi mình anh
Chỉ có đúng anh thôi, oh, oh, you, oh, oh
Chỉ mình anh, oh, oh, you, oh, oh
Có mỗi anh, oh, oh, oh, oh

Đôi ta đã tiến triển quá nhanh
Để cố cho sai lầm của mối tình cũ không lặp lại
Ai mà biết được lý do mọi chuyện lại thành ra như này
Ta chả thèm kể gì khác cho nhau nghe
Ngoài những thứ quan trọng ta cần phải biết
Em nói "chỗ của anh" mỗi khi ta rời đi

Đây là lý do mang anh đến đây
Những tia chớp lóe sáng lên 
Mọi nơi cô ấy bước chân đến
Và ai ai cũng đều dõi theo cô ấy
Nhưng cô ấy chỉ nhìn có mỗi mình anh
Chỉ có đúng anh thôi, oh, oh, you, oh, oh
Chỉ mình anh, oh, oh, you, oh, oh
Có mỗi anh, oh, oh, oh, oh

Đây là lý do mang anh đến đây
Những tia chớp lóe sáng lên 
Mọi nơi cô ấy bước chân đến
Yeah

Đây là thứ mang anh đến đây
Những tia chớp lóe sáng lên 
Mọi nơi cô ấy bước chân đến
Và ai ai cũng đều dõi theo cô ấy
Nhưng cô ấy chỉ nhìn có mỗi mình anh
Chỉ có đúng anh thôi, oh, oh, you, oh, oh
Chỉ mình anh, oh, oh, you, oh, oh
Có mỗi anh, oh, oh, oh, oh

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé