To The Moon (Ft. Voxis)

Dance
6363
MrWind

Lời bài hát

You're the one i need
your the one i want
your the one for me
everything you do
everything you say
make's me feel so free

i wanna fly with you
i wanna fly with you to the moon
i wanna fly with you
i wanna fly with you to the moon and back

your the one i need
your the one i want
your the one for me
everything you do
everything you say
make's me feel so free

you're the one i need
you're the one i want
you're the one for me
everything you do
everything you say
make's me feel so free

i wanna fly with you
i wanna fly with you to the moon
i wanna fly with you
i wanna fly with you to the moon and back
to the moon
i wanna fly with you to the moon and back
to the moon
to the moon and back
to the moon
to the moon and back

i wanna fly with you
i wanna fly with you to the moon
i wanna fly with you
i wanna fly with you to the moon and back
i wanna fly with you
i wanna fly with you to the moon
i wanna fly with you
to the moon and back
i wanna fly with you
i wanna fly with you
to the moon and back
to the moon

i wanna fly wïth you

Lời Việt

Em là người anh cần .
Em là người anh mong muốn .
Em là người con gái dành cho anh .
Mọi điều em làm .
Mọi điều em thốt ra .
Đều khiến anh cảm thấy thật tự do .

Anh muốn được bay lên cùng em .
Anh muốn được cùng em bay đến ông trăng .
Anh muốn được cùng em bay thật cao .
Anh muốn cùng em làm một chuyến du ngoạn đến cung trăng .

Em là người anh cần .
Em là người anh mong muốn .
Em là người con gái dành cho anh .
Mọi điều em làm .
Mọi điều em thốt ra .
Đều khiến anh cảm thấy thật tự do . x2

Anh muốn được bay lên cùng em .
Anh muốn được cùng em bay đến ông trăng .
Anh muốn được cùng em bay thật cao .
Anh muốn cùng em làm một chuyến du ngoạn đến cung trăng .
Cùng em bay đến cung trăng .

Chuyến du ngoạn đến cung trăng .

Bay cùng em .
Bay cùng em .

[Lặp]

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé