Training Season

Unknow Category
181
MrWind

Lời bài hát

Are you (are you)
Someone that I can give my heart to? (Heart to)
Or just the poison that I'm drawn to? (Drawn to)
It can be hard to tell the difference late at night
Play fair (play fair)
Is that a compass in your nature? (Nature)
Or are you tricky 'cause I've been there? (Been there)
And baby, I don't need to learn that lesson twice (twice)

But if you really wanna go there
You should know I

Need someone to hold me close
Deeper than I've ever known
Whose love feels like a rodeo
Knows just how to take control
When I'm vulnerable
He's straight talking to my soul
Conversation overload
Got me feeling vertigo

Are you somebody who can go there?
'Cause I don't wanna have to show ya
If that ain't you, then let me know, yeah
'Cause training season's over
(Is over, is over, is over)
(Training season's over, is over)

I try (I try) to see my lovers in a good light (good light)
Don't wanna do it just to be nice (be nice)
Don't wanna have to teach you how to love me right
I hope it hits me like an arrow
Someone with some potential
Is it too much to ask for, who understands?

I need someone to hold me close
Deeper than I've ever known
Whose love feels like a rodeo
Knows just how to take control
When I'm vulnerable
He's straight talking to my soul
Conversation overload
Got me feeling vertigo

Are you somebody who can go there?
'Cause I don't wanna have to show ya
If that ain't you, then let me know, yeah
'Cause training season's over

Can you compete?
Now is your time
Run when you hear that whistle blow
Are you on my team
Or stuck on the sidelines
Waiting for someone to tell you to go?
(Go-go-go-go-go)
(Go-go-go-go-go)
For someone to tell you to go
You should know I

Need someone to hold me close
Deeper than I've ever known
Whose love feels like a rodeo
Knows just how to take control
When I'm vulnerable
He's straight talking to my soul
Conversation overload
'Cause training season's over
(Over, over, over, over, over)

'Cause training season's over
(Training season's over)

Training season's over

Lời Việt

Bạn có phải không (là bạn)
Ai đó mà tôi có thể trao trọn trái tim mình? (Trái tim tới)
Hay chỉ là chất độc mà tôi bị thu hút? (Vẽ)
Có thể khó nhận ra sự khác biệt vào đêm khuya
Chơi công bằng (chơi công bằng)
Đó có phải là la bàn trong bản chất của bạn không? (Thiên nhiên)
Hay bạn khôn lanh vì tôi đã từng ở đó? (Đã ở đó)
Và em yêu, anh không cần phải học bài học đó hai lần (hai lần)

Nhưng nếu bạn thực sự muốn đến đó
Bạn nên biết tôi

Cần ai đó ôm tôi thật chặt
Sâu sắc hơn tôi từng biết
Tình yêu của ai giống như cuộc đua ngựa
Chỉ biết cách kiểm soát
Khi tôi dễ bị tổn thương
Anh ấy đang nói thẳng với tâm hồn tôi
Quá tải cuộc trò chuyện
Làm tôi cảm thấy chóng mặt

Bạn có phải là người có thể đến đó không?
Vì tôi không muốn phải cho bạn thấy
Nếu đó không phải là bạn thì hãy cho tôi biết, vâng
Vì mùa huấn luyện đã kết thúc
(Hết rồi, hết rồi, hết rồi)
(Mùa huấn luyện đã kết thúc, đã kết thúc)

Tôi cố gắng (tôi cố gắng) để nhìn những người yêu tôi trong ánh sáng tốt (ánh sáng tốt)
Không muốn làm điều đó chỉ để tỏ ra tử tế (tử tế)
Không muốn phải dạy em cách yêu anh đúng không
Tôi hy vọng nó sẽ bắn trúng tôi như một mũi tên
Một người nào đó có tiềm năng
Đòi hỏi nhiều quá, ai hiểu được?

Tôi cần ai đó ôm tôi thật chặt
Sâu sắc hơn tôi từng biết
Tình yêu của ai giống như cuộc đua ngựa
Chỉ biết cách kiểm soát
Khi tôi dễ bị tổn thương
Anh ấy đang nói thẳng với tâm hồn tôi
Quá tải cuộc trò chuyện
Làm tôi cảm thấy chóng mặt

Bạn có phải là người có thể đến đó không?
Vì tôi không muốn phải cho bạn thấy
Nếu đó không phải là bạn thì hãy cho tôi biết, vâng
Vì mùa huấn luyện đã kết thúc

Bạn có thể cạnh tranh được không?
Bây giờ là thời gian của bạn
Chạy khi bạn nghe thấy tiếng còi đó
Bạn có ở trong đội của tôi không
Hoặc bị mắc kẹt bên lề
Chờ đợi ai đó bảo bạn đi?
(Đi đi đi đi đi)
(Đi đi đi đi đi)
Để ai đó bảo bạn đi
Bạn nên biết tôi

Cần ai đó ôm tôi thật chặt
Sâu sắc hơn tôi từng biết
Tình yêu của ai giống như cuộc đua ngựa
Chỉ biết cách kiểm soát
Khi tôi dễ bị tổn thương
Anh ấy đang nói thẳng với tâm hồn tôi
Quá tải cuộc trò chuyện
Vì mùa huấn luyện đã kết thúc
(Kết thúc, kết thúc, kết thúc, kết thúc)

Vì mùa huấn luyện đã kết thúc
(Mùa huấn luyện đã kết thúc)

Mùa huấn luyện đã kết thúc

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé