You've Got The Love

Pop
MrWind
1652
You've Got The Love

Lời bài hát

Sometimes I feel like throwing my hands up in the air
I know I can count on you

Sometimes I feel like saying, "Lord, I just don't care"
But you've got the love I need to see me through

Sometimes I see that the boy is just too rough
And things go wrong no matter what I do
Now it feels like life is just too much
You've got the love I need to see me through

Sometimes I feel like throwing my hands up in the air
I know I can count on you

Sometimes I feel like saying, "Lord, I just don't care"
But you've got the love I need to see me through

Time after time I say, "Oh Lord what's the use?"
Time after time I say, "This just won't do"
But sooner or later in life the things you love you lose
Just like before, I know I call you

I can't believe my palms, degrading friends of you
I can't believe my fire, oh Lord, what must I do
I can't believe what I caught up, master made me new
But you've got the love I need to see me through

Sometimes I feel like throwing my hands up in the air
I know I can count on you

Sometimes I feel like saying, "Lord, I just don't care"
But you've got the love I need to see me through

You've got the love x4

I need to see me through x4

You've got the love, yov've got the love, you've got the love
You've got the love, you've got the love, you've got the love

Mmm...

Lời Việt

Đôi khi tôi muốn quăng hai tay mình lên không trung
Tôi biết tôi có thể tin vào bạn

Đôi khi tôi muốn nói lên rằng, "Chúa ơi, tôi không quan tâm"
Nhưng bạn đã có được tình yêu tôi cần để có thể vượt qua

Đôi khi, tôi nhận ra rằng con trai thật ầm ĩ
Và mọi thứ cứ thế sai lầm dẫu cho tôi làm gì
Giờ, cảm giác như cuộc đời này thật quá tải
Bạn đã có tình yêu tôi cần để vượt qua

Đôi khi tôi muốn quăng hai tay mình lên không trung
Tôi biết tôi có thể tin vào bạn

Đôi khi tôi muốn nói lên rằng, "Chúa ơi, tôi không quan tâm"
Nhưng bạn đã có được tình yêu tôi cần để có thể vượt qua

Hết lần này đến lần khác tôi nói rằng "Ôi Chúa ơi, để làm gì cơ chứ?"
Hết lần này đến lần khác, " Điều này sẽ không xảy ra"
Nhưng sớm hay muộn gì trong cuộc đời này, bạn sẽ mất đi điều mình yêu quý
Cũng như trước đây, tôi biết tôi gọi bạn

Tôi không thể tin vào lòng bàn tay mình, hạ thấp những người bạn của bạn
Tôi không thể tin sự xúc động của mình, Chúa ơi, tôi phải làm gì
Tôi không thể tin vào điều tôi theo kịp, vị chủ nhân đã khiến tôi nên mới mẻ
Nhưng bạn đã có tình yêu tôi cần để vượt qua

Lặp lại


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé