High Hopes

Pop
[email protected]
8809
High Hopes

Lời bài hát

Had to have high, high hopes for a living
Shooting for the stars when I couldn't make a killing
Didn't have a dime but I always had a vision
Always had high, high hopes
Had to have high, high hopes for a living
Didn't know how but I always had a feeling
I was gonna be that one in a million
Always had high, high hopes
Mama said
Fulfill the prophecy
Be something greater
Go make a legacy
Manifest destiny
Back in the days
We wanted everything, wanted everything
Mama said
Burn your biographies
Rewrite your history
Light up your wildest dreams
Museum victories, everyday
We wanted everything, wanted everything
Mama said don't give up, it's a little complicated
All tied up, no more love and I'd hate to see you waiting
Had to have high, high hopes for a living
Shooting for the stars when I couldn't make a killing
Didn't have a dime but I always had a vision
Always had high, high hopes
Had to have high, high hopes for a living
Didn't know how but I always had a feeling
I was gonna be that one in a million
Always had high, high hopes
Mama said
It's uphill for oddities
The stranger crusaders
Ain't ever wannabes
The weird and the novelties
Don't ever change
We wanted everything, wanted everything
Stay up on that rise
Stay up on that rise and never come down
Stay up on that rise
Stay up on that rise and never come down
Mama said don't give up, it's a little complicated
All tied up, no more love and I'd hate to see you waiting
They say it's all been done but they haven't seen the best of me
So I got one more run and it's gonna be a sight to see
Had to have high, high hopes for a living
Shooting for the stars when I couldn't make a killing
Didn't have a dime but I always had a vision
Always had high, high hopes
Had to have high, high hopes for a living
Didn't know how but I always had a feeling
I was gonna be that one in a million
Always had high, high hopes
Had to have high, high hopes for a living
Shooting for the stars when I couldn't make a killing
Didn't have a dime but I always had a vision
Always had high, high hopes
Had to have high, high hopes for a living
Didn't know how but I always had a feeling
I was gonna be that one in a million
Always had high, high hopes

Lời Việt

Hãy sống với ước mơ cao cao nhất
Vươn tới các ngôi cho tới khi bạn không thể làm được
Đừng hi vọng vào đồng xu may mắn hay nhìn rộng ra
Luôn luôn có hy vọng cao, cao
Phải có hy vọng cao, cao nhất chó cuộc sống
Không biết làm thế nào nhưng tôi luôn có cảm giác
Tôi sẽ là người duy nhất trong một triệu người
Luôn luôn có hy vọng cao, cao
Mẹ nói
Thực hiện lời tiên tri
Hãy mạnh mẽ
Tạo một truyền thuyết của mình
Định mệnh đã an bày
Quay trở lại những ngày thơ ấu
Chúng tôi muốn mọi thứ, muốn mọi thứ
Mẹ nói
Xóa bỏ đốt bỏ trước đây của bạn
Viết lại lịch sử của bạn
Thắp sáng những giấc mơ hoang dã nhất của bạn
Chiến thắng, hàng ngày
Chúng tôi muốn mọi thứ, muốn mọi thứ
Mẹ nói đừng bỏ cuộc,mọi thứ luôn có một ít thử thách 
Tất cả bị trói, không còn tình yêu và tôi ghét phải chờ đợi bạn chờ đợi
Phải có hy vọng cao, cao để kiếm sống
Vươn tới các ngôi cho tới khi bạn không thể làm được
Đừng hi vọng vào đồng xu may mắn hay nhìn rộng ra
Luôn luôn có hy vọng cao, cao
Phải có hy vọng cao, cao để kiếm sống
Không biết làm thế nào nhưng tôi luôn có cảm giác
Tôi sẽ là người duy nhất trong một triệu người
Luôn luôn có hy vọng cao, cao
Mẹi nói
Có khó khăn cho những điều khác thường
Những người lạ mặt
Không bao giờ muốn bạn đạt được
Kỳ lạ và mới lạ
Đừng bao giờ thay đổi
Chúng tôi muốn mọi thứ, muốn mọi thứ
Giữ vũng niềm tin
Giữ vũng niềm tin và không bao giờ đi xuống
Giữ vũng niềm tin
Giữ vũng niềm tin và không bao giờ đi xuống
Mẹ nói đừng bỏ cuộc,mọi thứ luôn có một ít thử thách 
Tất cả bị trói, không còn tình yêu và tôi ghét phải chờ đợi bạn chờ đợi
Họ nói rằng tất cả đã được thực hiện nhưng họ đã không nhìn thấy điều tốt nhất của tôi
Vì vậy, tôi có thêm một lượt chạy và đó sẽ là một cảnh tượng để xem
Phải có hy vọng cao, cao để kiếm sống
Vươn tới các ngôi cho tới khi bạn không thể làm được
Đừng hi vọng vào đồng xu may mắn hay nhìn rộng ra
Luôn luôn có hy vọng cao, cao
Phải có hy vọng cao, cao để kiếm sống
Không biết làm thế nào nhưng tôi luôn có cảm giác
Tôi sẽ là người duy nhất trong một triệu người
Luôn luôn có hy vọng cao, cao
Phải có hy vọng cao, cao để kiếm sống
Vươn tới các ngôi cho tới khi bạn không thể làm được
Đừng hi vọng vào đồng xu may mắn hay nhìn rộng ra
Luôn luôn có hy vọng cao, cao
Phải có hy vọng cao, cao để kiếm sống
Không biết làm thế nào nhưng tôi luôn có cảm giác
Tôi sẽ là người duy nhất trong một triệu người
Luôn luôn có hy vọng cao, cao


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé