(Want You) Back In My Life Again

Unknow Category
MrWind
733
(Want You) Back In My Life Again

Lời bài hát

You know it doesn't seem that long ago
That I had your love and let it go
And I really let you down I know
I'm losing' your love

I guess it took a while for me to see
What it is you really mean to me
I've been as big a fool as I can be
For losing your love

Want you back in my life again
I don't want to be your remember when
I want you back in my life again
Let's go back to the place where it all began
I've lived long enough with your memory
Now I know that I need you here with me

There was a time I thought I had it made
But I didn't see the price I had paid
And the price gets higher every day
And all I can say is

You're the only one who knows my heart
So let's take it right back to the start
And I won't have to play the part
Of losing your love

Want you back in my life again
I don't want to be your remember when
I want you back in my life again
Let's go back to the place where it all began
I've lived long enough with your memory
Now I know that I need you here with me

You're the only one who knows my heart
So let's take it right back to the start
And I won't have to play the part
Of losing your love

Want you back in my life again
I don't want to be your remember when
I want you back in my life again
Let's go back to the place where it all began
I've lived long enough with your memory
Now I know that I need you, know that I need you
Back in my life

Lời Việt

Anh biết rằng chưa lâu lắm đâu
Em đã có tình yêu của anh và rồi lại để nó ra đi
Và em thực sự đã để mất anh, em biết
Em đang mất đi tình yêu của anh

Em đoán rằng điều đó phải mất một thời gian để cho em thấy
Anh thực sự có ý nghĩa thế nào với em
Em đã như là một kẻ ngu xuẩn nhất mà em có thể
Chỉ vì đang mất đi tình yêu của anh

Muốn anh trở về với cuộc sống của em thêm lần nữa
Em không muốn trở thành kí ức của anh
Em muốn anh trở về với em với cuộc sống của em thêm lần nữa
Hãy trở lại nơi mà tất cả đã bắt đầu
Em đã sống quá đủ với kí ức của anh
Giờ đây em biết rằng em cần anh ở đây với em

Có một thời gian em nghĩ em đã làm được điều đó
Nhưng em không thấy được cái giá mà mình đã phải trả
Và giá trở nên cao hơn từng ngày
Và tất cả em có thể nói là

Anh là người duy nhất hiểu trái tim em
Vì vậy hãy mang nó trở lại để bắt đầu
Và em sẽ không đùa giỡn để rồi lại đánh mất tình yêu của anh

Muốn anh trở về với cuộc sống của em thêm lần nữa
Em không muốn trở thành kí ức của anh
Em muốn anh trở về với cuộc sống của em thêm lần nữa
Hãy trở lại nơi mà tất cả đã bắt đầu
Em đã sống quá đủ với kí ức của anh
Giờ đây em biết rằng em cần anh ở đây với em

Anh là người duy nhất hiểu trái tim em
Vì vậy hãy mang nó trở lại để bắt đầu
Và em sẽ không đùa giỡn để rồi lại đánh mất tình yêu của anh

Muốn anh trở lại với cuộc sống của em thêm lần nữa
Em không muốn trở thành kí ức của anh
Em muốn anh trở lại với cuộc sống của em thêm lần nữa
Hãy trở lại nơi mà tất cả đã bắt đầu
Em đã sống quá đủ với kí ức của anh
Giờ đây em biết rằng em cần anh, biết rằng em cần anh
Hãy trở lại với cuộc sống của em


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...