Merry Christmas Darling

Christmas songs
MrWind
1945
Merry Christmas Darling

Lời bài hát

Greeting cards have all been sent
The Christmas rush is through
But I still have one wish to make
A special one for you

Merry Christmas darling
We're apart that's true
But I can dream and in my dreams
I'm Christmas-ing with you

Holidays are joyful
There's always something new
But every day's a holiday
When I'm near to you
The lights on my tree
I wish you could see
I wish it every day
Logs on the fire
Fill me with desire
To see you and to say

That I wish you Merry Christmas
Happy New Year, too
I've just one wish
On this Christmas Eve
I wish I were with you

Logs on the fire
Fill me with desire
To see you and to say
That I wish you Merry Christmas
Happy New Year, too
I've just one wish
On this Christmas Eve
I wish I were with you
I wish I were with you

(Merry, Merry, Merry Christmas
Merry Christmas - Darling)

Lời Việt

Những tấm thiệp chúc mừng đều đã được gửi
Cao điểm của lễ giáng sinh đã qua đi
Nhưng tôi vẫn còn một điều ước
Một điều đặc biệt cho cưng^^

Chúc cưng giáng sinh vui vẻ
Thật sự chúng ta đã chia tay
Nhưng em vẫn có thể mơ và trong những những giấc mơ
Em đang mừng lễ giáng sinh bên cưng

Những ngày lễ luôn mang lại niềm vui
Luôn có những điều mới mẻ
Nhưng nếu mỗi ngày là một ngày lễ
Khi em gần bên cưng
Những ánh sáng trên cây thông
Em mong rằng cưng cũng thấy được
Em mong điều đó mỗi ngày
Những khúc gỗ bùng cháy
Sẽ lấp đầy khao khát trong em
Được nhìn cưng và nói rằng

Chúc giáng sinh vui vẻ
Và chúc mừng năm mới
Em chỉ có một điều ước
Vào đêm trước lễ giáng sinh
Mong rằng ta được ở bên nhau

Những khúc gỗ bùng cháy
Sẽ lấp đầy khao khát trong em
Được nhìn cưng và nói rằng
Chúc giáng sinh vui vẻ
Và chúc mừng năm mới
Em chỉ có một điều ước
Vào đêm trước lễ giáng sinh
Mong rằng ta được ở bên nhau
Mong rằng ta được ở bên nhau
( Giáng sinh vui vẻ, vui vẻ nhen cưng ^^)


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...