Be OK (ft. Dylan Murray)

R&B
MrWind
1735
Be OK (ft. Dylan Murray)

Lời bài hát

I was on the ground, I could hardly find time to be with you
You were always there but I never cared until you went away
Thinking bout you then what I should've done to show you my love
I can't believe I let you
I can't believe I let you slip away

Are you gonna be ok?
I've been doing so much thinking about you, fall asleep and I start dreaming about you
Are you gonna be ok?
I've been doing so much thinking about you, fall asleep and I start dreaming

You were always mine, then it came a time you needed to be free
I didn't understand it, wasn't in the plans but I let you be
They say that if you love and you let them go, they'll fly back one day
I can't believe I let you
I can't believe I let you slip away

Are you gonna be ok?
I've been doing so much thinking about you, fall asleep and I start dreaming about you
Are you gonna be ok?
I've been doing so much thinking about you, fall asleep and I start dreaming

You always was so careful in your way
You never let it go to you that way
And now you are so far, you're so far away
Hope you know what to do, I've been thinking about you, thinking about you

Are you gonna be ok?
I've been doing so much thinking about you, fall asleep and I start dreaming, oh oh

Are you gonna be ok?
I've been doing so much thinking about you, fall asleep and I start dreaming about you
Are you gonna be ok?
I've been doing so much thinking about you, fall asleep and I start dreaming
Dreaming

Are you gonna be ok?
I've been doing so much thinking about you, fall asleep and I start dreaming about you
Are you gonna be ok?
I've been doing so much thinking about you, fall asleep and I start dreaming about you

I start dreaming, I start dreaming
I've been doing so much thinking about you, fall asleep and I start dreaming
Start dreaming

Lời Việt

Anh đã trở về với thực tại, thật khó có thể tìm thấy thời gian để được ở bên em
Em đã luôn ở đó, nhưng anh chưa bao giờ quan tâm cho đến khi em ra đi
Nghĩ về em và những điều anh đã nên làm để cho em thấy tình yêu của mình
Anh không thể tin được rằng anh lại để em quay bước đi
Anh không thể tin được rằng anh đã để vuột mất em rồi

Rồi em sẽ ổn chứ?
Anh đã nghĩ rất nhiều về em, chìm vào giấc ngủ và anh bắt đầu mơ về em
Rồi em sẽ ổn chứ?
Anh đã nghĩ rất nhiều về em, chìm vào giấc ngủ và anh bắt đầu mơ về em

Em đã luôn là của anh, cho đến một lúc nào đó em muốn được tự do
Anh đã chẳng hiểu được điều đó, nó không nằm trong dự định nhưng anh đã buông tay em
Người ta nói rằng nếu em yêu một ai đó và em để cho họ ra đi thì một ngày nào đó họ sẽ quay trở về bên em thôi
Anh không thể tin được rằng anh lại để em quay bước đi
Anh không thể tin được rằng anh đã để vuột mất em rồi

Rồi em sẽ ổn chứ?
Anh đã nghĩ rất nhiều về em, chìm vào giấc ngủ và anh bắt đầu mơ về em
Rồi em sẽ ổn chứ?
Anh đã nghĩ rất nhiều về em, chìm vào giấc ngủ và anh bắt đầu mơ về em

Em luôn rất cẩn thận trong mọi việc theo cách của mình
Em không bao giờ để cho điều đó đến với em theo cách đó
Và giờ đây em đã xa, đã qua tầm tay anh quá mất rồi
Hy vọng em biết phải làm gì, anh đã nghĩ về em, nghĩ về em rất nhiều

Rồi em sẽ ổn chứ?
Anh đã nghĩ rất nhiều về em, chìm vào giấc ngủ và anh bắt đầu mơ về em

Rồi em sẽ ổn chứ?
Anh đã nghĩ rất nhiều về em, chìm vào giấc ngủ và anh bắt đầu mơ về em
Rồi em sẽ ổn chứ?
Anh đã nghĩ rất nhiều về em, chìm vào giấc ngủ và anh bắt đầu mơ về em
Mơ mộng

Rồi em sẽ ổn chứ?
Anh đã nghĩ rất nhiều về em, chìm vào giấc ngủ và anh bắt đầu mơ về em
Rồi em sẽ ổn chứ?
Anh đã nghĩ rất nhiều về em, chìm vào giấc ngủ và anh bắt đầu mơ về em

Anh bắt đầu mơ mộng, anh bắt đầu mơ
Anh đã nghĩ rất nhiều về em, chìm vào giấc ngủ và anh bắt đầu mơ về em
Bắt đầu mơ mộng


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...