Maneater

Unknow Category
MrWind
1550
Maneater

Lời bài hát

Everybody look at me, me
I walk in the door you start screaming
Come on everybody whatcha here for?
Move your body around like a nympho
Everybody get your necks to crack around
All you crazy people come on jump around
I want to see you all on your knees, knees
You either want to be with me, or be me!

[Chorus]
Maneater, make you work hard
Make you spend hard
Make you want all of her love
She's a maneater
make you buy cars
make you cut cards
make you fall real hard in love
She's a Maneater, make you work hard
Make you spend hard
Make you want all of her love
She's a maneater
make you buy cars
make you cut cards
Wish you never ever met her at all!

[Verse 2]
And when she walks, she walks with passion
when she talks, she talks like she can handle it
when she asks for something, boy, she means it
even if you never ever seen it
everybody get your necks to crack around
all you crazy people come on jump around
you doing anything to keep her by your side
because she said she love you, love you long time!

[Chorus]
Maneater, make you work hard
Make you spend hard
Make you want all of her love
She's a maneater
make you buy cars
make you cut cards
make you fall real hard in love
She's a Maneater, make you work hard
Make you spend hard
Make you want all of her love
She's a maneater
make you buy cars
make you cut cards
Wish you never ever met her at all!

[Chants]

[Chorus]
Maneater, make you work hard
Make you spend hard
Make you want all of her love
She's a maneater
make you buy cars
make you cut cards
make you fall real hard in love
She's a Maneater, make you work hard
Make you spend hard
Make you want all of her love
She's a maneater
make you buy cars
make you cut cards
Wish you never ever met her at all!

NO!
Never ever met her at all!
you wish you never ever met her at all!
you wish you never ever met her at all!
you wish you never ever met her at all!
you wish you never ever met her at all!
you wish you never ever met her at all!
you wish you never ever met her at all!
you wish you never ever met her at all!

[chorus]

Lời Việt

(Cảnh báo: lời bài hát không dành cho trẻ vị thành niên và người lớn bị dị ứng)

Mọi người, xin hãy nhìn tôi đây.
Tôi bước qua cửa và mọi người bắt đầu gào lên.
Nào, mọi người ở đây để làm gì nào?
Hãy uốn éo thân người như một mụ cuồng dâm
Mọi người, lắc đầu hết cỡ đi nào
Tất cả mọi người, nhảy và lắc lư đầu gối đi.
Các bạn muốn cùng tôi hay là tôi!

Gái làng chơi làm các anh phải làm việc cật lực.
Làm các anh phải chi tiêu nhiều
Làm các anh phải muốn tất cả tình yêu của cô ấy
Cô ấy là gái làng chơi
Làm các anh phải mua xe hơi.
Làm các anh mất nguồn hỗ trợ.
Làm các anh si mê thật sự.
Cô ấy là gái làng chơi
Làm các anh phải làm việc cật lực.
Làm các anh phải chi tiêu nhiều
Làm các anh phải muốn tất cả tình yêu của cô ấy
Cô ấy là gái làng chơi
Làm các anh phải mua xe hơi.
Làm các anh mất nguồn hỗ trợ.
Cầu chúc cho các anh đừng bao giờ gặp cô ta!

Và khi cô ta đi chuyển, cô ta đi với tất cả xúc cảm
Khi cô ấy nói, cô ấy nói như thể là hoàn toàn kiểm soát được
Khi cô ấy đòi hỏi điều gì, cậu trai à, ý cô ấy là vậy đó.
Ngay cả khi các anh không thấy
Mọi người, lắc đầu quay cuồng nào
Tất cả mọi người, nhảy tưng lên nào.
Các anh làm mọi thứ để giữ cô ấy bên cạnh
Vì cô ta nói cô ta yêu, yêu anh dài lâu!

(Anh ước gì anh đừng có gặp cô ta)Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...