Breath Me

Country Rock
MrWind
1856
Breath Me

Lời bài hát

Breathe Me

Help, I have done it again
I have been here many times before
Hurt myself again today
And, the worst part is there's no-one else to blame

Be my friend
Hold me, wrap me up
UNFOLD me
I am small
and needy
Warm me up
And breathe me

Ouch I have lost myself again
Lost myself and I am nowhere to be found,
Yeah I think that I might break
Lost myself again and I feel unsafe

Be my friend
Hold me, wrap me up
UNFOLD me
I am small
and needy
Warm me up
And breathe me

Be my friend
Hold me, wrap me up
UNFOLD me
I am small
and needy
Warm me up
And breathe me

Lời Việt

Thở vào trong em
Giúp em với, em lại làm tổn thương mình nữa rồi
Em đã làm nhu thế nhiều lần
Và hôn nay cũng như thế
Và tê nhất là em không có ai để đổ lỗi

DK
Làm bạn của em nhé
Đê ôm em và che chở em
Hãy mở rộng tâm hồn em
Em nhỏ bé và rất cần được quan tâm
Hãy sưởi ấm hồn em
Và thở nhẹ vào lòng em

Ôi, em lại để rơi chính mình nữa rồi
Em không biết nên tìm lại chính mình ở nơi đâu
Em cảm thấy mình sẽ vỡ tan mất
Đánh mất chính mình và cảm thấy rất bất an

DK
Làm bạn của em nhé
Đê ôm em và che chở em
Hãy mở rộng tâm hồn em
Em nhỏ bé và rất cần được quan tâm
Hãy sưởi ấm hồn em
Và thở nhẹ vào lòng em


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...