My love

Pop Ballad
MrWind
4657
My love

Lời bài hát

MY LOVE

My love, leave yourself behind.
Beat inside me, leave you blind…
My love, you have found peace.
You were searching… for release…

You gave it all… into the call…
You took a chance and
You took the fall for us.

You came thoughtfully…
Loved me faithfully…
You taught me honor…
You did it for me…

Tonight… you will sleep for good…
You will wait… for me, my love.

Now I am strong…
You gave me all…
You gave all you had
And now I am home…

My love, leave yourself behind.
Beat inside me, leave you blind…
My love… look what you can do!
I am mending… I'll be with you!

You took my hand and... added a plan…
You gave me your heart…
I asked you to dance with me.

You loved honestly.
Did what you could release…
Ah… oh…

I… know you're pleased to go.
I… won't relieve this love.

Now I am strong…
You gave me all…
You gave all you had
And now I am home…
Oh… Ah…

Ah…Ah… Ah…

My love, leave yourself behind.
Beat inside me, I'll be with you…

Ooh… Ooh… Ooh…

Lời Việt

TÌNH YÊU CỦA EM

Tình yêu của em, anh luôn bỏ quên bản thân mình,
Anh thổn thức trong em, anh khiến mình mù quáng.
Tình yêu của em… Anh đã tìm thấy sự bình yên rồi.
Giờ anh đang đi tìm… một sự giải thoát…

Anh đặt tất cả… vào một tiếng gọi…
Anh đã nắm lấy cơ hội và rồi
Anh chọn cho chúng ta một sự sụp đổ.

Anh chu đáo…
Yêu em chân thành…
Anh dạy em về sự trân trọng…
Anh đã đối xử như vậy với em…

Đêm nay… anh sẽ được yên giấc…
Anh sẽ mãi đợi chờ… em, tình yêu hỡi.

Giờ đây em mạnh mẽ…
Anh đã trao cho em tất cả…
Anh đã trao cho em tất cả những gì anh có…
Và lúc này đây, em đang ở nhà rồi…

Tình yêu của em, anh luôn bỏ quên bản thân mình,
Anh thổn thức trong em, anh khiến mình mù quáng.
Tình yêu của em… nhìn xem anh có thể làm gì đi!
Em đang được chữa lành… Em sẽ mãi ở bên anh!

Anh nắm lấy tay em… thêm một kế hoạch nữa…
Anh đã trao em con tim mình…
Còn em thì mời anh nhảy cùng em.

Anh đã yêu em chân thật.
Đã làm những điều đáng ra anh không phải làm…
Ôi…

Em… biết anh sẵn lòng ra đi…
Em… sẽ không khiến tình yêu này vơi bớt đâu…

Giờ đây em mạnh mẽ…
Anh đã trao cho em tất cả…
Anh đã trao cho em tất cả những gì anh có…
Và lúc này đây, em đang ở nhà rồi…
Ôi…

Tình yêu của em, anh luôn bỏ quên bản thân mình,
Anh thổn thức trong em, còn em sẽ mãi ở bên anh…


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...