Buy The Stars

Electronic Pop
MrWind
977
Buy The Stars

Lời bài hát

You bought a star in the sky tonight
Because your life is dark and it needs some light
You named it after me, but I’m not yours to keep
Because you’ll never see, that the stars are free

Oh we don’t own our heavens now
We only own our hell
And if you don’t know that by now
Then you don’t know me that well

All my life I’ve been so lonely
All in the name of being holy
Still, you’d like to think you know me
You keep buyin’ stars
And you could buy up all of the stars,
But it wouldn’t change who you are
You’re still living life in the dark
It’s just who you are
It’s just who you are

You bought a star in the sky tonight
And in your man-made dark
The light inside you died

Oh we don’t own our heavens now
We only own our hell
And if you don’t know that by now
Then you don’t know me that well

All my life I’ve been so lonely
All in the name of being holy
Still, you’d like to think you own me
You keep buyin’ stars
And you could buy up all of the stars,
But it wouldn’t change who you are
You’re still living life in the dark
It’s just who you are
It’s just who you are

You know only how to own me
You know only how to own me

You’re buying stars to shut out the light
We come alone and then we die
And no matter how hard you try
I’ll always belong in the sky

And you could buy up all of the stars,
But it wouldn’t change who you are.
You’re still living life in the dark
It’s just who you are
It’s just who you are
It’s who you are
It’s who you are
It’s who you are
It’s who you are
It’s who you are
It’s who you are
It’s who you are
It’s who you are

Lời Việt

Anh mua một vì sao trên bầu trời đêm nay
Bởi cuộc sống của anh là bóng tối và vì thế anh cần một ít ánh sáng
Anh đã đặt tên nó phía sau em, nhưng em không phải là của anh để níu giữ
Bởi anh sẽ không bao giờ thấy được, những vì sao ấy là tự do

Ô chúng ta không nắm giữ thiên đường của chúng ta ngay bây giờ
Chúng ta chỉ sở hữu địa ngục của chính chúng ta
Và nếu anh không biết tới điều đó ngay lúc này
Khi ấy anh không thể biết về em nhiều đến thế

Cả cuộc đời em sống trong sự đơn độc
Tất cả đều gói ghém trong cái tên của chúa trời
Anh vẫn nghĩ rằng anh biết em
Anh mua được cả những vì sao kia
Và anh có thể mua hết tất cả của những vì sao ấy
Thì điều đó cũng không thể thay đổi được anh là ai
Anh vẫn chỉ sống trong bóng đêm của cuộc đời
Vì đó là chính con người anh
Đó là chính con người anh

Anh mua một vì sao trên bầu trời đêm nay
Và rồi trong đêm tối do anh tự tạo ra
Ánh sáng ẩn sâu trong anh đã chết

Ô chúng ta không nắm giữ thiên đường của chúng ta ngay bây giờ
Chúng ta chỉ sở hữu địa ngục của chính chúng ta
Và nếu anh không biết tới điều đó ngay lúc này
Khi ấy anh không thể biết về em nhiều đến thế

Cả cuộc đời em sống trong sự đơn độc
Tất cả đều gói ghém trong cái tên của chúa trời
Anh vẫn nghĩ rằng anh biết em
Anh mua được cả những vì sao kia
Và anh có thể mua hết tất cả của những vì sao ấy
Thì điều đó cũng không thể thay đổi được anh là ai
Anh vẫn chỉ sống trong bóng đêm của cuộc đời
Vì đó chính là con người anh
Đó chính là con người anh

Điều duy nhất anh biết là làm cách nào để có được em
Điều duy nhất anh biết là làm cách nào để có được em

Anh mua những vì sao kia để xua đi bóng tối
Chúng ta lại bước một mình đơn độc rồi chết đi
Và dù anh có cố gắng ra sao
Em sẽ luôn luôn thuộc về bầu trời kia

Và dù anh có thể mua hết những vì sao ấy
Thì cũng không thể nào thay đổi được con người anh
Anh vẫn chí sống trong bóng dài đêm tối
Vì đó là chính con người anh
Đó là chính là con người anh
Đó là anh
Đó là anh
Đó là anh
Đó là anh
Đó là anh
Đó là anh
Đó là anh
Đó là anh


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...