Homewrecker

Electronic Pop
MrWind
1861
Homewrecker

Lời bài hát

Every boyfriend is the one
Until otherwise proven
The good are never easy
The easy never good
And loving never happens like you think it really should

Deception and perfection are wonderful traits
One will breed love
the other hate
you'll find me in the lonely hearts
under 'I'm after a brand new start'

And I don't belong to anyone

They call me Homewrecker
Homewrecker
They call me Homewrecker
Homewrecker

Girls and their cosmic gourmet vomit
Boys and their toys and their six inch rockets
We're all very lovely 'til we get to know each other
As we stop becoming friends and we start becoming lovers

And I don't belong to anyone

They call me Homewrecker
Homewrecker (I'm only happy when I'm on the run)
They call me Homewrecker
Homewrecker (I broke a million hearts just for fun)
They call me Homewrecker
Homewrecker (I'm only happy when I'm on the run)
They call me Homewrecker
Homewrecker (I broke a million hearts just for fun)

I'm only happy when I'm on the run
I break a million hearts just for fun
I don't belong to anyone

I guess you could say that my life's a mess
But I'm still looking pretty in this dress
I'm the image of deception

When everything is life and death
You may feel like there's nothing left
Instead of love and trust and laughter
What you get is happy never after
But deep down all you want is love
The pure kind we all dream of
But we cannot escape the past
So you and I will never last

'cause I'm a Homewrecker
Homewrecker (I'm only happy when I'm on the run)
'cause I'm a Homewrecker
Homewrecker (I broke a million hearts just for fun)
'cause I'm a Homewrecker
Homewrecker (I'm only happy when I'm on the run)
'cause I'm a Homewrecker
Homewrecker (I broke a million hearts just for fun)
'cause I'm a Homewrecker
Homewrecker

Lời Việt

Mỗi người bạn trai là của bạn
Cho đến tận khi nó được chứng minh
Điều tốt không bao giờ dễ dàng
Điều dễ dàng không bao giờ tốt
Và tình yêu không bao giờ diễn ra như bạn nghĩ nó nên như vậy

Sự dối trá và hoàn hảo là những đức tính tuyệt vời
Một người sẽ nuôi tình yêu
Kẻ khác thì căm thù
Bạn sẽ tìm thấy tôi trong những trái tim cô đơn
Dưới cái mác "Tôi đuổi theo một khởi đầu hoàn toàn mới"

Và tôi không thuộc về bất kì ai

Họ gọi tôi là Hồ ly tinh
Hồ ly tinh
Họ gọi tôi là Hồ ly tinh
Hồ ly tinh

Các cô gái và những bãi nôn những món đồ ăn sành điệu của họ
Các cậu trai và những món đồ chơi và những chiếc tên lửa sáu inch của họ
Chúng ta tất cả đều rất đáng yêu cho đến khi chúng ta biết nhau tỏ tường
Khi chúng ta ngừng làm bạn và chúng ta bắt đầu làm người tình

Và tôi không thuộc về bất kì ai

Họ gọi tôi là Hồ ly tinh
Hồ ly tinh (Tôi chỉ hạnh phúc khi tôi lẩn trốn)
Họ gọi tôi là hồ ly tinh
Hồ ly tinh (Tôi đã làm tan vỡ hàng triệu trái tim chỉ để cho vui)
Họ gọi tôi là Hồ ly tinh
Hồ ly tinh (Tôi chỉ hạnh phúc khi tôi lẩn trốn)
Họ gọi tôi là hồ ly tinh
Hồ ly tinh (Tôi đã làm tan vỡ hàng triệu trái tim chỉ để cho vui)

Tôi chỉ hạnh phúc khi lẩn trốn
Tôi làm tan vỡ hàng triệu tái tim chỉ để cho vui
Tôi không thuộc về bất kì ai

Tôi đoán bạn có thể nói cuộc đời tôi là một đống hỗn độn
Nhưng tôi trông vẫn rất đẹp trong chiếc váy này
Tôi là hình ảnh của sự dối trá

Khi mọi thứ đặt giữa sống và chết
Bạn có thể cảm thấy không có gì còn lại
Thay vì tình yêu, sự tin tưởng và tiếng cười
Điều bạn nhận được là niềm hạnh phúc không còn
Nhưng ẩn sâu tận đáy lòng điều bạn muốn chính là tình yêu
Thứ tình cảm thuần khiết chúng ta đều mơ ước
Nhưng chúng ta không thể chạy trốn quá khứ
Vậy nên bạn và tôi sẽ không bao giờ bền lâu

Bởi vì tôi là Hồ ly tinh
Hồ ly tinh (Tôi chỉ hạnh phúc khi tôi lẩn trốn)
Bởi vì tôi là Hồ ly tinh
Hồ ly tinh (Tôi đã làm tan vỡ hàng triệu trái tim chỉ để cho vui)
Bởi vì tôi là Hồ ly tinh
Hồ ly tinh (Tôi chỉ hạnh phúc khi tôi lẩn trốn)
Bởi vì tôi là Hồ ly tinh
Hồ ly tinh (Tôi đã làm tan vỡ hàng triệu trái tim chỉ để cho vui)
Bởi vì tôi là Hồ ly tinh
Hồ ly tinh


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...