Everybody's Got To Learn Sometime

Unknow Category
MrWind
564
Everybody's Got To Learn Sometime

Lời bài hát

Change your heart
Look around you

Change your heart
It will stoned you

I need your loving
Oh, like the sunshine

Everybody's gotta learn sometime
Everybody's gotta learn sometime
Everybody's gotta learn sometime

Change your heart
Look around you

Change your heart
It will stoned you

I need your loving
Uh, like the sunshine

Everybody's gotta learn sometime
Everybody's gotta learn sometime
Everybody's gotta learn sometime

Change your heart
Look around you

Change your heart
It will stoned you

I need your loving
Uh, like the sunshine

Everybody's gotta learn sometime
Everybody's gotta learn sometime
Everybody's gotta learn
Everybody's gotta learn

Lời Việt

Hãy thay đổi con tim anh
Nhìn xung quanh anh đi

Hãy thay đổi con tim anh
Nó sẽ làm anh khô cằn

Em cần tình yêu của anh
Ôi, như cần ánh mặt trời

Ai cũng phải có một thời học hỏi
Ai cũng phải có một thời học hỏi
Ai cũng phải có một thời học hỏi

Hãy thay đổi con tim anh
Nhìn xung quanh anh đi

Hãy thay đổi con tim anh
Nó sẽ làm anh khô cằn

Em cần tình yêu của anh
Ôi, như cần ánh mặt trời

Ai cũng phải có một thời học hỏi
Ai cũng phải có một thời học hỏi
Ai cũng phải có một thời học hỏi

Hãy thay đổi con tim anh
Nhìn xung quanh anh đi

Hãy thay đổi con tim anh
Nó sẽ làm anh khô cằn

Em cần tình yêu của anh
Ôi, như cần ánh mặt trời

Ai cũng phải có một thời học hỏi
Ai cũng phải có một thời học hỏi
Ai cũng phải học hỏi
Ai cũng phải học hỏi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...