Falling Down

Country Rock
MrWind
668
Falling Down

Lời bài hát

I have come 500 miles
Just to see a halo
Come from St. Petersburg
Scarlett and me
Well I open my eyes
I was blind as can be
When you give a man luck
He must fall in the sea
And she wants you
To steal and get caught
For she loves you
For all that you are not
When you're
Falling down, falling down
When you're falling down
Falling down, falling down

You forget all the roses
Don't come around on Sunday
She's not gonna choose you
For standing so tall
Go on and take a swig
Of that poison and like it
And don't ask
For silverware
Don't ask for nothing
Go on and put your ear
To the ground
You know you will be
Hearing that sound
Falling down
You're falling down
Falling down, falling down
Falling down, falling down

When you're falling down
Falling down, falling down

Go on down and see
That wrecking ball
Come swinging on along
Everyone knew
That hotel was a goner
They broke all the windows
They took all the door knobs
And they hauled it away
In a couple of days
Now someone yell timber
And take off your hat
It's a lot smaller down
Here on the ground
You're falling down
Falling down, falling down
Falling down, falling down
Falling down

Someone's falling down
Falling down, falling down
Falling down, falling down
Falling down

Lời Việt

Tôi đã đi 500 dặm
Chỉ để nhận một lời chào
Đến từ St. Petersburg
Scarlett và tôi
Ừ, tôi đã mở mắt rồi
Tôi đã từng mù quáng quá
Khi bạn trao cho một người sự may mắn
Anh ta chắc là phải rơi tùm vào biển sâu
Và cô ta muốn bạn
Đánh cắp và bị bắt
Vì cô ta yêu bạn
Vì tất cả những điều không phải là bạn
Khi bạn đang
Gục ngã
Khi bạn đang quỵ ngã
Quỵ ngã

Bạn quên mất những bông hồng
Đừng đến chơi vào ngày Chủ Nhật
Cô ấy sẽ không chọn bạn đâu
Vì đứng cao quá
Tiếp tục và nốc ừng ực
Cái thứ chất độc đó và thích thú điều đó
Và đừng có đòi hỏi
Đồ làm bằng bạc (nhận diện và khử độc)
Đừng đòi hỏi gì cả
Tiếp tục và áp sát
Sát xuống đất
Bạn biết bạn sẽ
Nghe thấy âm thanh đó
Gục ngã
Bạn đang gục ngã
Gục ngã
Gục ngã

Khi bạn đang gục ngã
Gục ngã

Cứ đi xuống và nhìn thấy
Quả cầu hỏng chìm lỉm đó
Cứ nhún nhảy theo
Mọi người đều biết
Cái khách sạn đó là thứ vứt đi
Họ làm bể tất cả cửa sổ
Họ lấy đi tất cả tay nắm cửa
Và họ giựt sập
Trong vài ngày tới
Giờ thì ai đó sẽ hét lên "Ngã đấy" (1)
Và kéo mũ của bạn ra
Nó nhỏ hơn nhiều đó
Ở trên mặt đất này
Bạn đang ngã quỵ
Ngã quỵ
Ngã quỵ
Ngã quỵ

Ai đó đang ngã quỵ
Ngã quỵ


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...