Fear And Loathing

Electronic Pop
MrWind
832
Fear And Loathing

Lời bài hát

I've lived a lot of different lives
Been different people many times
I live my life in bitterness
And fill my heart with emptiness

And now I see, I see it for the first time,
There is no crime in being kind
Not everyone is out to screw you over.
Maybe, oh just maybe they just wanna get to know ya.

Now the time is here,
Baby you don't have to live your life in fear
And the sky is clear, is clear of fear

Don't wanna live in fear and loathing
I wanna feel like I am floating
Instead of constantly exploding
In fear and loathing

Got different people inside my head
I wonder which one that they like best
I'm done with tryin' to have it all
And endin' up with not much at all.

And now the time is here,
Baby you don't have to live your life in fear
And the sky is clear, is clear of fear
Of fear

Don't wanna live in fear and loathing
I wanna feel like I am floating
Instead of constantly exploding
In fear and loathing.

And when the time comes along
And the lights run out,
I know where I will belong
When they blow me out.

Don't wanna live in fear and loathing
I wanna feel like I am floating
Instead of constantly exploding
In fear and loathing.

I wanna be completely weightless
I wanna touch the edge of greatness
Don't wanna be completely faithless
Completely faithless.

When the time comes around
When the lights will go out
When the time comes around
When the lights they go out.

Lời Việt

Tôi đã sống rất nhiều cuộc đời khác nhau
Trở thành những con người khác nhiều lần
Tôi sống cuộc đời tôi trong đắng cay
Và lấp đầy trái tim mình bằng sự trống rỗng

Và giờ tôi thấy, thấy nó lần đầu tiên,
Không có tội ác khi tốt bụng
Không phải mọi người ngoài kia đều lừa gạt bạn
Có lẽ, oh có lẽ họ chỉ muốn biết về bạn

Giờ thời điểm đã đến,
Bạn yêu, không cần sống cuộc đời trong sợ hãi
Và bầu trong xanh, sạch bóng nỗi sợ hãi

Đừng muốn sống trong sợ hãi và ghét bỏ
Tôi muốn được cảm thấy mình như đang thả trôi
Thay vì bùng nổ không ngừng
Trong nỗi sợ hãi và ghét bỏ

Có những con người khác nhau trong tâm trí tôi
Tôi băn khoăn không biết họ thích người nào nhất
Tôi đã mệt mỏi với việc cố có được tất cả
Và kết thúc với chẳng có gì nhiều

Giờ thời điểm đã đến,
Bạn yêu, bạn không cần sống cuộc đời trong sợ hãi
Và bầu trong xanh, sạch bóng nỗi sợ hãi
Nỗi sợ hãi

Không muốn sống trong sợ hãi và ghét bỏ
Tôi muốn được cảm thấy mình như đang thả trôi
Thay vì bùng nổ không ngừng
Trong nỗi sợ hãi và ghét bỏ

Và khi thời điểm đã đến
Và khi ánh sáng đã tắt
Tôi biết nơi tôi sẽ thuộc về
Khi họ thổi tắt tôi

Không muốn sống trong sợ hãi và ghét bỏ
Tôi muốn được cảm thấy mình như đang thả trôi
Thay vì bùng nổ không ngừng
Trong nỗi sợ hãi và ghét bỏ

Tôi muốn hoàn toàn nhẹ tênh
Tôi muốn chạm vào bờ vực của sự vĩ đại
Đừng hoàn toàn mất hết niềm tin
Hoàn toàn không có niềm tin

Khi thời điểm đến gần
Khi ánh sáng sẽ tắt
Khi thời điểm đến gần
Khi ánh sáng sẽ tắt


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...