Power & Control

Electronic Pop
MrWind
827
Power & Control

Lời bài hát

Power, and control.
Give a little, get a lot,
That’s just how you are with love.
Give a little, get a lot,
Yeah you may be good looking,
But you’re not a piece of art.

Power and control,
I’m gonna make you fall.
Power and control,
I’m gonna make you fall.

Women and men we are the same,
And still we play the stupid game,
Of love and now a virgin whore,
I’ve played it but not anymore.

Think you’re funny, think you’re smart,
Think you’re gonna break my heart.
Think you’re funny, think you’re smart,
Yeah you may be good looking,
But you’re not a piece of art.

Power and control,
I’m gonna make you fall.
Power and control,
I’m gonna make you fall.

Women and men we are the same,
And still we play the stupid game,
I shouldn’t win ability,
Doesn’t mean that I am weak.

That I am weak, I am weak,
I am weak, I am weak, weak,
(Ah-ah, ah ah, ah ah, ah ah), weak,
(Ah-ah, ah ah, ah ah, ah ah), weak,
(Ah-ah, ah ah, ah ah, ah ah), weak,
(Ah-ah, ah ah, ah ah, ah ah), weak,

Power and control,
I’m gonna make you fall.
Power and control,
I’m gonna make you fall.

Women and men we are the same,
But love, but love, must be a game.
We give and take a little more,
Eternal game of love and war.

Power and control,
I’m gonna make you fall.
Power and control,
I’m gonna make you fall.
I’m gonna make you fall,

We give and take a little more,
‘Cause all my life I’ve been controlled,
You can’t have peace without a war,
Without a war, without a war.

Lời Việt

Quyền năng và kiểm soát
Cho một chút, nhận được nhiều
Đó là cách của anh với tình yêu
Cho một chút, nhận được nhiều
Đúng vậy, có lẽ anh đẹp trai,
Nhưng anh không phải là một tác phẩm nghệ thuật

Quyền năng và kiểm soát
Tôi sẽ khiến anh rơi xuống
Quyền năng và kiểm soát
Tôi sẽ khiến anh rơi xuống

Phụ nữ và đàn ông giống nhau cả,
Và chúng ta đều chơi trò chơi ngu ngốc.
Của tình yêu và giờ là con ả còn trinh,
Tôi đã từng chơi nó nhưng giờ không còn nữa

Nghĩ rằng anh hài hước, nghĩ rằng anh thông minh
Nghĩ rằng anh sẽ làm tan vỡ trái tim tôi
Nghĩ rằng anh hài hước, nghĩ rằng anh thông minh
Đúng vậy, anh có thể đẹp trai
Nhưng anh không phải là một tác phẩm nghệ thuật

Quyền năng và kiểm soát
Tôi sẽ khiến anh rơi xuống
Quyền năng và kiểm soát
Tôi sẽ khiến anh rơi xuống

Phụ nữ và đàn ông giống nhau cả,
Và chúng ta đều chơi trò chơi ngu ngốc.
Tôi không nên chiến thắng những khả năng
Không có nghĩa là tôi yếu

Rằng tôi yếu, tôi yếu
Tôi yếu, Tôi yếu, yếu
(Ah-ah, ah ah, ah ah, ah ah), yếu,
(Ah-ah, ah ah, ah ah, ah ah), yếu,
(Ah-ah, ah ah, ah ah, ah ah), yếu,
(Ah-ah, ah ah, ah ah, ah ah), yếu,

Quyền năng và kiểm soát
Tôi sẽ khiến anh rơi xuống
Quyền năng và kiểm soát
Tôi sẽ khiến anh rơi xuống

Phụ nữ và đàn ông giống nhau cả,
Nhưng tình yêu, nhưng tình yêu, chắc hẳn là môt trò chơi
Chúng ta cho và lấy nhiều hơn một chút
Trò chơi vĩnh hằng của tình yêu và chiến tranh

Quyền năng và kiểm soát
Tôi sẽ khiến anh rơi xuống
Quyền năng và kiểm soát
Tôi sẽ khiến anh rơi xuống
Tôi sẽ khiến anh rơi xuống

Chúng ta cho và lấy nhiều hơn một chút
Vì cả cuộc đời tôi, tôi đã bị kiểm soát,
Anh không thể có hòa bình mà không có chiến tranh
Mà Không có chiến tranh, không có chiến tranh


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...