Rude

Pop
MrWind
2108
Rude

Lời bài hát

Saturday morning jumped out of bed and put on my best suit
Got in my car and raced like a jet, all the way to you
Knocked on your door with heart in my hand
To ask you a question
'Cause I know that you're an old-fashioned man, yeah, yeah

Can I have your daughter for the rest of my life? say yes, say yes
'Cause I need to know
You say "I'll never get your blessing 'til the day I die
Tough luck, my friend, but the answer is no!"

Why you gotta be so rude?
Don't you know I'm human too?
why you gotta be so rude?
I'm gonna marry her anyway
marry that girl
marry her anyway
marry that girl
yeah, no matter what you say
marry that girl
and we'll be a family

Why you gotta be so rude

I hate to do this, you leave no choice
I can't live without her
Love me or hate me we will be both
Standing at that altar
or we will run away
to another galaxy you know
You know she's in love with me
She will go anywhere I go

Can I have your daughter for the rest of my life? say yes, say yes
'Cause I need to know
You say "I'll never get your blessing 'til the day I die
Tough luck, my friend, but the answer is no!"

Why you gotta be so rude?
Don't you know I'm human too?
why you gotta be so rude?
I'm gonna marry her anyway
marry that girl
marry her anyway
marry that girl
yeah, no matter what you say
marry that girl
and we'll be a family

Why you gotta be so rude?

Can I have your daughter for the rest of my life? say yes, say yes
'Cause I need to know
You say "I'll never get your blessing 'til the day I die
Tough luck, my friend, but the answer is no!"

Why you gotta be so rude?
Don't you know I'm human too?
why you gotta be so rude?
I'm gonna marry her anyway
marry that girl
marry her anyway
marry that girl
yeah, no matter what you say
marry that girl
and we'll be a family

Why you gotta be so rude?
Why you gotta be so rude?
Why you gotta be so rude?

Lời Việt

Sáng thử bảy, ra khỏi giường, diện bộ bảnh nhất
Lên ô tô và phóng như tên lửa tới nhà bác
Gõ cửa với cả tấm chân tình
Để xin phép bác cho qua lại
Vì cháu biết bác sống kiểu cổ lỗ sĩ mà

Xin bác cho phép cháu lấy em nhà, bác đồng ý đi
Vì cháu cần biết điều đó
Bác nói "Có chết cũng đừng mong tôi chúc phúc,
Rất tiếc, câu trả lời là không nhé!"

Sao bác lại thô lỗ vậy chứ?
Cháu cũng là con người mà
Sao bác phải thô lỗ vậy chứ?
Đằng nào con gái bác chả về tay cháu
Cưới em nhà
Đằng nào con gái bác chả về tay cháu
Cưới em nhà
Vâng mặc bác có nói gì
Cưới em nhà
Và cháu với bác thành người nhà rồi

Sao bác lại thô lỗ vậy chứ?

Cháu không thích thế này nhưng bác có cho cháu lựa chọn đâu
Cháu sống thiếu em nhà thế nào được
Quý mến hay ghét bỏ gì thì cháu với bác
Cũng phải đứng trong lễ đường
Hoặc là bọn cháu sẽ chạy mất
Đến một thế giới khác
Bác biết đấy em nhà yêu cháu lắm
Em ấy sẽ theo cháu tới bất cứ nơi đâu

Xin bác cho phép cháu lấy em nhà, bác đồng ý đi
Vì cháu cần biết điều đó
Bác nói "Có chết cũng đừng mong tôi chúc phúc,
Rất tiếc, câu trả lời là không nhé!"

Sao bác lại thô lỗ vậy chứ?
Cháu cũng là con người mà
Sao bác phải thô lỗ vậy chứ?
Đằng nào con gái bác chả về tay cháu
Cưới em nhà
Đằng nào con gái bác chả về tay cháu
Cưới em nhà
Vâng mặc bác có nói gì
Cưới em nhà
Và cháu với bác thành người nhà rồi

Sao bác lại thô lỗ vậy chứ?

Xin bác cho phép cháu lấy em nhà, bác đồng ý đi
Vì cháu cần biết điều đó
Bác nói "Có chết cũng đừng mong tôi chúc phúc,
Rất tiếc, câu trả lời là không nhé!"

Sao bác lại thô lỗ vậy chứ?
Cháu cũng là con người mà
Sao bác phải thô lỗ vậy chứ?
Đằng nào con gái bác chả về tay cháu
Cưới em nhà
Đằng nào con gái bác chả về tay cháu
Cưới em nhà
Vâng mặc bác có nói gì
Cưới em nhà
Và cháu với bác thành người nhà rồi

Sao bác lại thô lỗ vậy chứ?
Sao bác lại thô lỗ vậy chứ?
Sao bác lại thô lỗ vậy chứ?


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé