Something Just Like This

Electronic Pop
ChiNguyen
9211
Something Just Like This

Lời bài hát

[Verse 1: Chris Martin] 
I've been reading books of old 
The legends and the myths 
Achilles and his gold 
Hercules and his gifts 
Spiderman's control 
And Batman with his fists 
And clearly I don't see myself upon that list 

[Pre-Chorus: Chris Martin] 
She said, where'd you wanna go? 
How much you wanna risk? 
I'm not looking for somebody 
With some superhuman gifts 
Some superhero 
Some fairytale bliss 
Just something I can turn to 
Somebody I can kiss 

[Bridge: Chris Martin] 
I want something just like this 
Doo-doo-doo, doo-doo-doo 
Doo-doo-doo, doo-doo 
Doo-doo-doo, doo-doo-doo 
Oh I want something just like this 
Doo-doo-doo, doo-doo-doo 
Doo-doo-doo, doo-doo 
Doo-doo-doo, doo-doo-doo 

[Chorus: Chris Martin] 
Oh I want something just like this 
I want something just like this 

[Verse 2: Chris Martin] 
I've been reading books of old 
The legends and the myths 
The testaments they told 
The moon and its eclipse 
And Superman unrolls 
A suit before he lifts 
But I'm not the kind of person that it fits 

[Pre-Chorus: Chris Martin] 
She said, where'd you wanna go? 
How much you wanna risk? 
I'm not looking for somebody 
With some superhuman gifts 
Some superhero 
Some fairytale bliss 
Just something I can turn to 
Somebody I can miss 

[Chorus: Chris Martin] 
I want something just like this 
I want something just like this 

[Bridge: Chris Martin] 
Oh I want something just like this 
Doo-doo-doo, doo-doo-doo 
Doo-doo-doo, doo-doo 
Doo-doo-doo, doo-doo-doo 
Oh I want something just like this 
Doo-doo-doo, doo-doo-doo 
Doo-doo-doo, doo-doo 
Doo-doo-doo, doo-doo-doo 

[Pre-Chorus: Chris Martin] 
Where'd ya wanna go? 
How much you wanna risk? 
I'm not looking for somebody 
With some superhuman gifts 
Some superhero 
Some fairytale bliss 
Just something I can turn to 
Somebody I can kiss 
I want something just like this 

[Chorus: Chris Martin] 
Oh I want something just like this 
Oh I want something just like this 
Oh I want something just like this 
Oh I want something just like this

Lời Việt

[Verse 1: Chris Martin] 
Tôi đang đọc những quyển sách cổ
Về những huyền thoại và thần thoại
Achilles và vàng của anh ấy
Hercules và những món quà của anh ấy
Quyền năng của Người Nhện
Batman với những nắm đấm của anh ấy
Và rõ ràng tôi không thấy mình trong danh sách đó

[Pre-Chorus: Chris Martin] 
Mẹ hỏi tôi "Con muốn đi đâu?"
"Con muốn mạo hiểm bao nhiêu nữa?"
Tôi chẳng tìm kiếm ai nữa
Với những món quà của người siêu nhiên
Một vài siêu anh hùng
Một vài hạnh phúc trong những câu chuyện cổ tích
Chỉ cần một điều gì đó tôi có thể trở thành
Một ai đó tôi có thể hôn

[Bridge: Chris Martin]
Tôi chỉ cần một điều gì đó như vậy thôi
Doo-doo-doo, doo-doo-doo 
Doo-doo-doo, doo-doo 
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Oh Tôi chỉ cần một điều gì đó như vậy thôi
Doo-doo-doo, doo-doo-doo 
Doo-doo-doo, doo-doo 
Doo-doo-doo, doo-doo-doo

[Chorus: Chris Martin] 
Oh Tôi chỉ cần một điều gì đó như vậy thôi
Tôi chỉ cần một điều gì đó như vậy thôi

[Verse 2: Chris Martin] 
Tôi đang đọc những quyển sách cổ
Về những huyền thoại và thần thoại
Những lời chúc thư mà người ta kể lại
Ánh trăng và nguyệt thực
Và một siêu anh hùng xuất hiện
Một bộ cánh trước khi anh ấy cất cánh
Nhưng tôi không phải là kiểu người hợp với những điều như vậy

[Pre-Chorus: Chris Martin] 
Mẹ tôi hỏi "Con muốn đi đâu?"
"Con muốn mạo hiểm bao nhiêu nữa?"
Tôi không tìm kiếm ai nữa
Với một vài món quà của người siêu nhiên
Một vài siêu anh hùng
Một vài hạnh phúc trong chuyện cổ tích
Chỉ cần một điều gì đó tôi có thể trở thành
Một ai đó tôi có thể nhớ

[Chorus: Chris Martin]
Tôi chỉ cần một điều gì đó như vậy thôi
Tôi chỉ cần một điều gì đó như vậy thôi

[Bridge: Chris Martin] 
Oh Tôi chỉ cần một điều gì đó như vậy thôi
Doo-doo-doo, doo-doo-doo 
Doo-doo-doo, doo-doo 
Doo-doo-doo, doo-doo-doo 
Oh Tôi chỉ cần một điều gì đó như vậy thôi
Doo-doo-doo, doo-doo-doo 
Doo-doo-doo, doo-doo 
Doo-doo-doo, doo-doo-doo 

[Pre-Chorus: Chris Martin] 
Mẹ hỏi tôi "Con muốn đi đâu?"
"Con muốn mạo hiểm đến bao nhiêu nữa?"
Tôi không tìm kiếm ai nữa
Với một vài món quà của người siêu nhiên
Vài siêu anh hùng
Một vài hạnh phúc trong truyện cổ tích
Chỉ cần một điều gì đó tôi có thể trở thành
Một ai đó mà tôi có thể hôn
Tôi chỉ cần một điều gì đó như vậy thôi

[Chorus: Chris Martin] 
Oh Tôi chỉ cần một điều gì đó như vậy thôi
Oh Tôi chỉ cần một điều gì đó như vậy thôi
Oh Tôi chỉ cần một điều gì đó như vậy thôi
Oh Tôi chỉ cần một điều gì đó như vậy thôi
 


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...