There's a kind of hush (all over the world)

Country Rock
MrWind
1050
There's a kind of hush (all over the world)

Lời bài hát

There's a kind of hush
All over the world tonight
All over the world
You can hear the sound of lovers in love
You know what I mean

Just the two of us
And nobody else in sight
There's nobody else and I'm feelin good
Just holding you tight

So listen very carefully
Get closer now and you will see what I mean
It isn't a dream
The only sound that you will hear
Is when I whisper in your ear I love you
For ever and ever

There's a kind of hush
All over the world tonight
All over the world
People just like us are fallin' love

So listen very carefully
Get closer now and you will see what I mean
It isn't a dream
The only sound that you will hear
Is when I whisper in your ear I love you
For ever and ever

There's a kind of hush
All over the world tonight
All over the world
You can hear the sound of lovers in love

Lời Việt

Một Sự Im Lặng !

Đêm nay, cả thế giới đang chìm trong một sự im lặng
Dường như có thể nghe thấy âm thanh của những tình nhân đang yêu.
Anh hiểu ý em chứ ?

Chỉ có anh và em
và không có ai khác
Không có ai khác và em cảm thấy dễ chịu khi ôm anh thật chặt.

Hãy lắng nghe thật kỹ !
Xích lại gần đây và anh sẽ hiểu em muốn nói gì.
Không phải là giấc mơ
Âm thanh duy nhất anh nghe được
là khi em thì thầm vào tai anh : "Em yêu anh mãi mãi về sau."

Đêm nay, cả thế giới đang chìm trong một sự im lặng
Cả thế giới đang giống như mình, họ đang yêu nhau

Hãy lắng nghe thật kỹ !
Xích lại gần đây và anh sẽ hiểu em muốn nói gì.
Không phải là giấc mơ
Âm thanh duy nhất anh nghe được
là khi em thì thầm vào tai anh : "Em yêu anh mãi mãi về sau.

Đêm nay, cả thế giới đang chìm trong một sự im lặng
Dường như có thể nghe thấy âm thanh của những tình nhân đang yêu.


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...