Unbreakable

Pop
MrWind
1423
Unbreakable

Lời bài hát

Without a warning or reason why
He walked away with no goodbye.
He was your everything
That's what you thought
'Til he tore your heart out and ripped it up

Bitter memories without a cure
How did you pull yourself off from the floor?
You lost the battle but not the war
Look at you now!
Look at you

From the pieces of your shattered world
You made a grit into a pearl
Now you shine, you're beautiful
You're unbreakable.

And nobody can hurt you now
No, nobody can bring you down
'Cause you're strong, you're beautiful,
You're unbreakable.

Now in the mirror who do you see?
You're not the one you used to be, so naive
The story's over there once upon
You turned the page, now you're moving on

Bitter memories they have no end
When you decided not to look back
You lost the battle but that was then,
So look at you now!
Look at you

From the pieces of your shattered world
You made a grit into a pearl
Now you shine, you're beautiful
You're unbreakable.

And nobody can hurt you now
No, nobody can bring you down
'Cause you're strong, you're beautiful,
You're unbreakable.

That's what you are
Invincible, inside your heart
You lost the battle, but healed the scars
Now you're unbreakable

From the pieces of your shattered world
You made a grit into a pearl
Now you shine, you're beautiful
You're unbreakable.

And nobody can hurt you now
No, nobody can bring you down
'Cause you're strong, you're beautiful,
You're unbreakable.

Lời Việt

Không lời cảnh báo, không lý do
Anh ấy bước đi chẳng từ biệt
Anh ấy từng là tất cả với bạn
Là do em nghĩ thế thôi
Cho tới khi anh ấy xé tan con tim em

Những kỷ niệm đắng cay chẳng chữa nổi
Làm sao em vực dậy?
Em thua một trận chứ chả phải cả cuộc chiến
Nhìn em đi!
Hãy nhìn em đi

Từ những mảnh thế giới tan vỡ của em
Em đã mài ngọc từ đá
Giờ thì em tỏa sáng, em rạng ngời
Em không thể tan vỡ

Và không ai có thể làm tổn thương em nữa
Không, không ai có thể hạ gục em
Vì em mạnh mẽ, em rạng ngời
Em không thể tan vỡ

Nhìn vào gương, em nhìn thấy ai?
Em không còn là người thơ ngây của ngày xưa
Chuyện xưa đã qua rồi
Em đang sang trang mới, em đã vượt qua

Những kỷ niệm đắng cay chẳng thể hết
Khi em quyết định không nhìn lại
Em thua trận chiến nhưng chuyện đã qua
Hãy nhìn em đi!
Nhìn em đi!

[Điệp khúc]

Em là người như vậy
Bất bại, trong tim
Em thua trận chiến nhưng đã lành sẹo
Giờ thì em không thể tan vỡ

[Điệp khúc]


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé