What If The Storm Ends

Rock
MrWind
667
What If The Storm Ends

Lời bài hát

What if the storm ends and I don't see you
As you are now ever again?
The perfect halo of gold hair and lightning
Sets you off against the planet's last dance

Just for a minute the silver-forked sky
Lifts you up like a star that I will follow
But now it's found us like I have a found you
I don't wanna run, just overwhelm me

What if the storm ends? At least that's nothing
Except the memory, a distant echo I won't pin down
I've walked unsettled rattle cage after cage
Until my blood boils

I wanna see you as you are now
Every single day that I am living
Painted in flames, a peeling thunder
Be the lightning in me that strikes relentless

What if the storm ends and I don't see you
As you are now ever again?
The perfect halo of gold hair and lightning
Sets you off against the planet's last dance

Just for a minute the silver-forked sky
Lifts you up like a star that I will follow
But now it's found us like I have a found you
I don't wanna run, just overwhelm me

Lời Việt

Điều gì xảy ra khi cơn bão kết thúc và anh không nhìn thấy em?
Như em bây giờ bao giờ thì trở lại?
Như vầng sáng hoàn hảo của mái tóc vàng và tia sét
Buộc em phải chống lại điệu nhảy cuối cùng của hành tinh

Chỉ vài phút thôi bầu trời bạc chia làm đôi
Nâng em lên như một ngôi sao mà anh sẽ theo
Nhưng bây giờ nó đã tìm thấy chúng ta như anh tìm thấy em
Anh không muốn chạy nữa, hãy ngăn cản anh

Điều gì xảy ra khi cơn bão kết thúc? Ít nhất thì không có gì
Ngoại trừ kỷ niệm, một âm vang xa xôi anh sẽ không bỏ xuống
Anh đã không hiểu mình đi như thế nào kinh ngạc nối tiếp kinh ngạc
Cho đến khi máu của anh sôi lên

Anh muốn thấy em như em bây giờ
Từng ngày mà anh đang sống
Vẽ lên ngọn lửa, một đợt sấm sét
Là ánh sáng trong anh đánh không tiếc thương

Điều gì xảy ra khi cơn bão kết thúc và anh không nhìn thấy em?
Như em bây giờ bao giờ thì trở lại?
Như vầng sáng hoàn hảo của mái tóc vàng và tia sét
Buộc em phải chống lại điệu nhảy cuối cùng của hành tinh

Chỉ vài phút thôi bầu trời bạc chia làm đôi
Nâng em lên như một ngôi sao mà anh sẽ theo
Nhưng bây giờ nó đã tìm thấy chúng ta như anh tìm thấy em
Anh không muốn chạy nữa, hãy ngăn cản anh


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé