Attention

Pop
10658
Millianary

Lời bài hát

You've been runnin' round, runnin' round, runnin' round
Throwin' that dirt all on my name
'Cause you knew that I, knew that I, knew that I'd call you up
You've been going round, going round, going round
Every party in LA
'Cause you knew that I, knew that I, knew that I'd be at one
Ohh

I know that dress is karma, perfume regret
You got me thinking 'bout when you were mine (Ohh)
And now I'm all up on ya, what you expect
But you're not coming home with me tonight

You just want attention
You don't want my heart
Maybe you just hate the thought of me with someone new
Yeah, you just want attention
I knew from the start
You're just making sure I'm never gettin' over you (Ohh)

You've been runnin' round, runnin' round, runnin' round
Throwing that dirt all on my name
'Cause you knew that I, knew that I, knew that I'd call you up
Baby, now that we're, now that we're, now that we're
Right here standing face to face
You already know, already know, already know that you won
Ohh

I know that dress is karma (dress is karma), perfume regret
You got me thinking 'bout when you were mine
(You got me thinking 'bout when you were mine)
And now I'm all up on ya (all up on ya), what you expect (Oh baby)
But you're not coming home with me tonight (Oh no)

You just want attention
You don't want my heart
Maybe you just hate the thought of me with someone new
Yeah, you just want attention
I knew from the start
You're just making sure I'm never gettin' over you
Ohh

What are you doin' to me?
What are you doin', huh? (What are you doin'?)
What are you doin' to me?
What are you doin', huh? (What are you doin'?)
What are you doin' to me?
What are you doin', huh? (What are you doin'?)
What are you doin' to me?
What are you doin', huh?

I know that dress is karma, perfume regret
You got me thinking 'bout when you were mine
And now I'm all up on ya, what you expect
But you're not coming home with me tonight

You just want attention
You don't want my heart
Maybe you just hate the thought of me with someone new
Yeah, you just want attention
I knew from the start
You're just making sure I'm never gettin' over you
(Over you)

What are you doin' to me? (Hey)
What are you doin', huh? (What are you doin', what?)
What are you doin' to me?
What are you doin', huh? (Yeah, you just want attention)
What are you doin' to me? (I knew from the start)
What are you doin', huh?
(You're just making sure I'm never gettin' over you)
What are you doin' to me?
What are you doin', huh?

Lời Việt

Em cứ mải miết chạy, mải miết chạy, mải miết chạy
Ném những thứ dơ bẩn lên thanh danh của tôi
Bởi vì em biết rằng tôi sẽ gọi em lại mà thôi
Em mải mê lả lướt, lả lướt, lả lướt
Khắp các bữa tiệc ở Los Angeles
Vì em biết rằng tôi sẽ có mặt ở một trong số chúng mà thôi
Ohh

Tôi biết rằng chiếc váy kia là nghiệp chướng, còn vương mùi ân hận
Em khiến tôi nghĩ về những ngày tháng ta còn bên nhau (Ohh)
Và giờ tôi thuộc về em hoàn toàn rồi, như em mong đợi
Nhưng đêm nay em lại chẳng muốn về nhà cùng tôi

Em chỉ muốn được chú ý mà thôi
Em đâu muốn trái tim tôi
Có lẽ em ghét việc nghĩ về tôi sánh đôi với người nào khác
Đúng vậy, em chỉ muốn được chú ý mà thôi
Tôi đã biết ngay từ đầu
Em chỉ muốn chắc rằng tôi sẽ chẳng thể quên được hình bóng em (Ohh)

Em cứ mải miết chạy, mải miết chạy, mải miết chạy
Ném những thứ dơ bẩn lên thanh danh của tôi
Bởi vì em biết rằng tôi sẽ gọi em lại mà thôi
Cưng à, giờ đây chúng ta
Đối mặt nhau ngay tại nơi đây
Em thừa biết rằng phần thắng đã nằm trong tay mình
Ohh

Tôi biết rằng chiếc váy kia là nghiệp chướng (chiếc váy kia là nghiệp chướng), còn vương mùi ân hận
Em khiến tôi nghĩ về những ngày tháng ta còn bên nhau
(Em khiến tôi nghĩ về những ngày tháng ta còn bên nhau)
Và giờ tôi thuộc về em hoàn toàn rồi (thuộc về em hoàn toàn rồi), như em mong đợi (Ôi cưng à)
Nhưng đêm nay em lại chẳng muốn về nhà cùng tôi (Ôi không)

Em chỉ muốn được chú ý mà thôi
Em đâu muốn trái tim tôi
Có lẽ em ghét việc nghĩ về tôi sánh đôi với người nào khác
Đúng vậy, em chỉ muốn được chú ý mà thôi
Tôi đã biết ngay từ đầu
Em chỉ muốn chắc rằng tôi sẽ chẳng thể quên được hình bóng em
Ohh

Em đã làm gì với tôi vậy?
Em nghĩ em đang làm gì chứ? (Em nghĩ em đang làm gì?)
Em đã làm gì với tôi vậy?
Em nghĩ em đang làm gì chứ? (Em nghĩ em đang làm gì?)
Em đã làm gì với tôi vậy?
Em nghĩ em đang làm gì chứ? (Em nghĩ em đang làm gì?)
Em đã làm gì với tôi vậy?
Em nghĩ em đang làm gì chứ? 

Tôi biết rằng chiếc váy kia là nghiệp chướng, còn vương mùi ân hận
Em khiến tôi nghĩ về những ngày tháng ta còn bên nhau
Và giờ tôi thuộc về em hoàn toàn rồi, như em mong đợi
Nhưng đêm nay em lại chẳng muốn về nhà cùng tôi

Em chỉ muốn được chú ý mà thôi
Em đâu muốn trái tim tôi
Có lẽ em ghét việc nghĩ về tôi sánh đôi với người nào khác
Đúng vậy, em chỉ muốn được chú ý mà thôi
Tôi đã biết ngay từ đầu
Em chỉ muốn chắc rằng tôi sẽ chẳng thể quên được hình bóng em (Chẳng thể quên hình bóng em)

Em đã làm gì với tôi vậy? (Này)
Em nghĩ em đang làm gì chứ? (Em nghĩ em đang làm gì, hả?)
Em đã làm gì với tôi vậy?
Em nghĩ em đang làm gì chứ? (Đúng vậy, em chỉ muốn được chú ý mà thôi)
Em đã làm gì với tôi vậy? (Tôi đã biết ngay từ đầu)
Em nghĩ em đang làm gì chứ?
Em nghĩ em đang làm gì, hả?
 

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé