Feel

Pop
1863
MrWind

Lời bài hát

Come and hold my hand
I wanna contact the living
Not sure I understand
This role I've been given

Verse 2:

I sit and talk to God
And he just laughs at my plans
My head speaks a language
I don't understand

Chorus:

I just wanna feel real love
Feel the home that I live in
Cause I got too much life
Running through my veins
Going to waste

Verse 3:

I don't wanna die
But I ain't keen on living either
Before I fall in love
I'm preparing to leave her
Scan myself to death
That's why I keep on running
Before I've arrived
I can see myself coming

Chorus (2)

I just wanna feel real love
Feel the home that I live in
Cause I got too much life
Running through my veins
Going to waste
And I need to feel real love
And a love ever after
I can not get enough

Chorus (2')

I just wanna feel real love
Feel the home that I live in
I got too much love
Running through my veins
Going to waste
I just wanna feel real love
And a love ever after
There's a hole in my soul
You can see it in my face
It's a real big place

Repetition Verse 1 (and fade):

Come on hold my hand
I wanna contact the living
Not sure I understand
This role I've been given

Lời Việt

Hãy đến và nắm lấy tay tôi
Tôi muốn liên lạc với thế giới sống
Không chắc rằng mình hiểu
Vai trò mà tôi đã được giao phó

Tôi ngồi và trò chuyện cùng Chúa
Và Người chỉ cười những kế hoạch của tôi
Đầu tôi nói thứ tiếng gì
Mà tôi không thể hiểu được

Tôi chỉ muốn cảm nhận tình yêu thật sự
Cảm nhận gia đình mà tôi đang sống trong đó
Vì tôi có quá nhiều nhựa sống
Căng tràn trong những mạch máu
(Tôi) sẽ phí phạm điều đó thôi

Tôi không muốn chết
Nhưng tôi cũng chả thiết sống
Trước khi tôi yêu
Tôi đang chuẩn bị rời xa cô ấy
Lướt bản thân tới cái chết
Đó là lý do vì sao tôi cứ tiếp tục chạy
Trước khi tôi đến đích
Tôi có thể hình dung mình đang tới

Tôi chỉ muốn cảm nhận tình yêu thật sự
Cảm nhận gia đình mà tôi đang sống trong đó
Vì tôi có quá nhiều nhựa sống
Căng tràn trong những mạch máu
(Tôi) sẽ phí phạm điều đó thôi
Và tôi cần cảm nhận tình yêu thật sự
Và một tình yêu vĩnh cửu
Tôi không thể có cho đủ
[Điệp khúc và lặp lại]

Có một lỗ hổng trong tâm hồn tôi
Bạn có thể thấy ngay trên gương mặt tôi
Đó thật là một khoảng rộng

[Lặp lại đoạn đầu]

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé