Fool On The Hill

Rock
752
MrWind

Lời bài hát

Day after day, alone on the hill,
The man with the foolish grin is keeping perfectly still.
But nobody wants to know him,
Thay can see that he's just a fool.
And he never gives an anwer...

But the fool on the hill,
See the sun going down.
And the eyes in his head,
See the worl spinning around.

Well on his way, his head in a cloud,
The man of a thousand voices, talking perfectly loud.
But nobody ever hears him,
Or the sound he apears to make.
And he never seems to know this...

But the fool on the hill,
See the sun going down.
And the eyes in his head,
See the worl spinning around.

And nobody seems to like him,
Thay can tell vhat he wants to do.
And he never shows his feelings,

But the fool on the hill,
See the sun going down.
And the eyes in his head,
See the worl spinning around.

Lời Việt

Ngày lại ngày, tha thẩn trên đồi
Nụ cười khờ khạo vẫn thật bình thản
Chẳng ai muốn biết hắn là ai
Họ thấy đó chỉ là kẻ ngốc.
Và hắn ta chẳng hề đáp lại...

Nhưng chàng ngốc vẫn ở trên đồi,
Ngắm mặt trời mỗi ngày lặn xuống.
Tầm mắt cao hắn vẫn luôn hướng,
Nhìn thế giới ngày ngày vần xoay.

Bước cứ bước, tâm trí trên mây
Cất giọng vang hàng ngàn tiếng
Nhưng chẳng ai từng nghe thấy ,
Hay âm thanh hắn đã vọng vang.
Chẳng để tâm, dường như hắn thế..

Ở trên đồi, chàng ngốc vẫn thế
Ngắm mặt trời mỗi ngày lặn đi.
Đôi mắt hắn chẳng hề rời di,
Nhìn thế giới xoay quanh ngày ngày.

Yêu quý hắn chẳng có ai,
Điều hắn muốn họ có thể thấy.
nhưng chẳng hề, hắn biểu lộ ra

Nhưng chàng ngốc vẫn ở trên đồi,
Ngắm mặt trời mỗi ngày lặn xuống.
Tầm mắt cao hắn vẫn luôn hướng,
Nhìn thế giới ngày ngày vần xoay.

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé