I Wanna Be Free

Pop
2415
MrWind

Lời bài hát

All my life
I've followed signs
On many a road
Tried to find
What was right and
Do what i'm told
But sometimes you cross the line and
Never can go back home.

I've been here and
I've been there
Ways of the road
Looking for, something more
To call my own
Up to now
I have found that
Life is a home that's cold
Cause i'll never belong

~*~ Chorus ~*I
wanna be free
And live without warning
I wanna finally see
What it's like on the other side.
I wanna be free
Cause a new day is dawning
I wanna be me
I wanna show the world I'm alive.

Who's to say
I need change
I'm not what I'm not
Look at me
What you see has
Been through a lot
Now it's time for
Me to find
Love's really all about
And know that i'm really bout

~*~ Chorus ~*~
.....................

Lời Việt

Tất cả cuộc đời anh
Anh đã đi theo một dấu hiệu
Trên nhiều con đường
Cố gắng tìm thấy
Những gì đúng đắn và
Thực hiện những điều anh đã nói
Nhưng đôi khi em băng qua con đường đó và
Không bao giờ có thể trở về nhà

Anh đã từng ở đây và
Anh đã từng ở đó
Những ngã rẽ của con đường
Tìm kiếm nhiều thứ hơn
Để biến nó thành của anh
Đến nay
Anh đã nhận ra rằng
Cuộc sống chỉ là ngôi nhà lạnh lẽo
Vì anh sẽ không bao giờ thuộc về nơi đó

Anh muốn được tự do
Sống mà không cần dấu hiệu
Anh muốn nhìn thấy
Những gì giống như thế ở phía bên kia
Anh muốn được tự do
Vì ngày mới đang đến
Anh muốn được là chính mình
Anh muốn chứng minh cho cả thế giới thấy rằng cuộc sống của anh có ý nghĩa

Ai nói
Anh cần thay đổi
Anh không phải là chính anh
Nhìn anh này
Cái mà em thấy
Đã trải qua nhiều
Giờ đây là lúc
Cho anh tìm xem
Tình yêu thật sự là sao
Và biết rằng anh thật sự thuộc về nó

~*~ Chorus ~*~
..................

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé