Kiss Me

Pop
2318
MrWind

Lời bài hát

I should have told you how I really feel
A little in advance
Then I
Would've had some time
To go and work it out
I think I lost my chance

For the last three years
I just hid it so well
Hoping that you'd figure out
Because I never could tell it
Straight to your face

Never have I ever
Woken up in a cold hard sweat
From a dream wondering
If you'd ever say goodbye
If I didn't say it first

I'm done
Playing these games
I can't believe what I'm about to say
I won't tell you goodbye
With my love left behind
Kiss me before I
F**king lose my mind

No
No more nights
Drinking to my loneliness
Up till 2 AM
No
No more waiting
Pacing round the bar
Hopin' that you might walk in

For the last three years
I just hid it so well
Hoping that you'd figure out
Because I never could tell it
Straight to your face

Never have I ever
Woken up in a cold hard sweat
From a dream wondering
If you'd ever say goodbye
If I didn't say it first

I'm done
Playing these games
I can't believe what I'm about to say
No, I won't tell you goodbye
With my love left behind
Kiss me before I
F**king lose my mind

(oooo,oooo x4)

I'm done
Playing these games
I can't believe what I'm about to say
Cause I would rather die
Than feeling this inside
Tricks played on my mind
No, I would rather die
Than just tell you goodbye
My love left behind
Kiss me before I
F**king lose my mind

Lời Việt

Tôi nên thổ lộ với em về cảm xúc thật của mình
Sớm hơn một chút
Và rồi tôi
Đáng lẽ đã có thêm thời gian
Để làm mọi việc cho đúng
Tôi nghĩ mình đã để tuột mất cơ hội rồi

Ba năm trở lại đây
Tôi đã che giấu tình cảm quá khéo léo
Chỉ mong em có thể nhận ra
Vì tôi chẳng thể nào nói thẳng tất cả
Trước mặt em

Tôi chưa bao giờ
Tỉnh giấc mình đẫm mồ hôi
Vì một giấc mơ
Tôi tự hỏi liệu có khi nào em sẽ nói lời tạm biệt
Nếu tôi không nói được điều đó trước

Tôi đã mệt mỏi
Với những trò này lắm rồi
Tôi chẳng thể tin những điều mình sắp nói ra nữa
Tôi sẽ không nói lời từ biệt
Mà chưa thổ lộ tình yêu của tôi
Em hãy trao tôi nụ hôn
Trước khi tôi đánh mất lý trí đi

Không
Sẽ không còn những đêm
Nâng ly vì sự cô đơn của tôi
Cho tới tận hai giờ sáng
Không
Sẽ không còn phải đợi chờ
Bước qua bước lại trong quán rượu
Chỉ mong em có thể sẽ tới

Ba năm trở lại đây
Tôi đã che giấu tình cảm quá khéo léo
Chỉ mong em có thể nhận ra
Vì tôi chẳng thể nào nói thẳng tất cả
Trước mặt em

Tôi chưa bao giờ
Tỉnh giấc mình đẫm mồ hôi
Vì một giấc mơ
Tôi tự hỏi liệu có khi nào em sẽ nói lời tạm biệt
Nếu tôi không nói được điều đó trước

Tôi đã mệt mỏi
Với những trò này lắm rồi
Tôi chẳng thể tin những điều mình sắp nói ra nữa
Tôi sẽ không nói lời từ biệt
Mà chưa thổ lộ tình yêu của tôi
Em hãy trao tôi nụ hôn
Trước khi tôi đánh mất lý trí đi

(oooo,oooo x4)

Tôi đã mệt mỏi
Với những trò này lắm rồi
Tôi chẳng thể tin những điều mình sắp nói ra nữa
Vì tôi thà chết còn hơn
Là chịu đựng những cảm xúc này
Những mưu mẹo ngập tràn tâm trí tôi
Không tôi thà chết còn hơn
Là nói lời từ biệt với em
Mà chưa thổ lộ tình yêu của tôi
Em hãy trao tôi nụ hôn
Trước khi tôi đánh mất lý trí đi

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé