Midnight Walker

Rock
1663
MrWind

Lời bài hát

I am here again
when the day is done
I'm back again
to steal your life
and I won't go away
Tonight's the night to die
you can try to run
but you will die
The end end is near
look at me
you'll feel the fear

I'm your Master,
Emperor, the King
I will always rule your night
You must run faster
the death is in the ring
Staring right into your eyes

[chorus]
I'll take away your life
and end your pain inside
I wan't to die with you, like you
I am the deadly stalker
I am the Midnight Walker
the one you try to hide
Now say your life goodbye
[chorus]

I'm the shadow behind you
that you can't see
but you know it's there
The day is rising
and I'm fading away
Daytime has made you free
but only for today
Dusk is falling
and once again
I'm in your head

I'm your nightmare,
fantasy and insanity
Only thing you see
death will make you free
So walk a little closer
and give your life to me
Let me end your pain

[chorus]
I'll take away your life
and end your pain inside
I wan't to die with you, like you
I am the deadly stalker
I am the Midnight Walker
the one you try to hide
Now say your life goodbye
[chorus]

[solo: K.Ranta]
[solo: P.Lindroos]
[solo: T.Planman]

[chorus]
I'll take away your life
and end your pain inside
I wan't to die with you, like you
I am the deadly stalker
I am the Midnight Walker
the one you try to hide
Now say your life goodbye
[chorus]

Lời Việt

Ta đã trở lại đây
Khi một ngày đã tàn
Ta lại quay trở lại
Để cướp cuộc đời mi.
Và ta sẽ không ra đi
Đêm nay là đêm cuối
Mi có thể cố trốn chạy
Nhưng rồi mi sẽ chết mà thôi
Ngày tàn đã gần kề
Hãy nhìn vào ta đi
Mi sẽ thấy nỗi sợ.

Ta là chúa của mi,
Những đế vương tôn quý
Trong đêm tối của ngươi
Ta sẽ luôn ngự trị
Ngươi cần chạy nhanh nữa
Cái chết đã khuyên tròn
Nhìn chòng chọc vào đôi mắt ngươi đó.

Ta sẽ tước đi cuộc đời mi
Và kết thúc những nỗi đau sâu thẳm
Ta không muốn chết cùng ngươi, như ngươi đó.

Ta là kẻ gieo tang tóc
Ta là bóng ma đêm khuya
Kẻ mà ngươi cố gắng trốn tránh
Giờ hãy nói vĩnh biệt cuộc đời đi.

Ta là bóng đêm bên cạnh ngươi
Mà ngươi không thể trông thấy
Nhưng ngươi biết rằng nó luôn hiện hữu
Ngày mới đang lên
Và ta cần lánh mặt
Ban ngày giúp ngươi tự do
Nhưng chỉ hôm nay thôi
Bóng tối đã buông dần
Và lại một lần nữa
Ta hiện lên trong đầu ngươi

Ta là ác mộng của ngươi
ảo vọng và cuồng điên
Chỉ có một điều ngươi hiểu được
Cái chết sẽ khiến ngươi tự do
Vậy hãy bước đến gần hơn
Và trao mạng sống cho ta
Hãy để ta chấm dứt nỗi đau của ngươi

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé