See You Again

HipHop - Rap
MrWind
60196
See You Again

Lời bài hát

It's been a long day without you my friend
And I'll tell you all about it when I see you again
We've come a long way from where we began
Oh I'll tell you all about it when I see you again
When I see you again

Damn who knew all the planes we flew
Good things we've been through
That I'll be standing right here
Talking to you, about another path
I know we loved to hit the road and laugh
But something told me that it wouldn't last
Had to switch up look at things different see the bigger picture
Those were the days hard work forever pays
Now I see you in a better place

How could we not talk about family when family's all that we got?
Everything I went through you were standing there by my side
And now you gonna be with me for the last ride

It's been a long day, without you my friend
And I'll tell you all about it when I see you again
We've come a long way, from where we began
Oh I'll tell you all about it when I see you again
When I see you again
Ah~~~ Ah~~~o Uh~~~
First you both go out your way
And the vibe is feeling stronger
What's small turn to a friendship, a friendship Turn into a bond,
and that bond will never be broken, and the love will never get lost
And when brotherhood come first then the line
will never be crossed, established it on our own
When that line had to be drawn and that line is what we reach so
remember me when I'm gone

How could we not talk about family when family's all that we got?
Everything I went through you were standing there by my side
And now you gonna be with me, for the last ride
So let the light guide your way... yea
hold every memory as you go
and every road you take, will always lead you home
ho...u..o

It's been a long day, without you my friend
And I'll tell you all about it when I see you again
We've come a long way, from where we began
Oh I'll tell you all about it when I see you again
When I see you again....
Ah~~~ Ah~~~o Uh~~~
Ah~~~ Ah~~~o Uh~~~

Lời Việt

Lại một ngày dài nữa mà tôi thiếu vắng cậu
Và biết bao điều tôi muốn nói với cậu khi ta gặp lại nhau
Chúng ta đã đi được một quãng đường dài kể từ ngày chúng ta bắt đầu
Tôi sẽ cùng cậu ôn lại nó khi ta gặp lại nhau
Khi tôi gặp lại  cậu

Ai mà biết  hết được những chuyến bay mà chúng ta trải qua
Cùng nhau chía ngọt sẻ bùi
Và vì thế mà chúng ta đang đứng tại đây.
Nói với cậu về những chuyến đi khác
Tôi biết chúng ta yêu cách vượt qua từng quãng đường và cười thật to
Nhưng điều gì đó đã nói với tôi đó không phải là chuyến đi cuối cùng
Cơ hội để nhìn lên và thấy những điều khác của thế giới rộng lớn
Tận hưởng những điều sau những ngày làm việc mệt
Nay tôi thấy bạn ở một nơi tốt đẹp hơn

Làm thế nào mà chúng ta không nói về gia đình khi gia đình là tất cả những điều chúng ta có.
Tất cả mọi thứ tôi đã đi qua bạn đều đứng đó bên cạnh tôi
Và bây giờ bạn đồng hành với tôi trong chuyến đi cuối cùng này

Lại một ngày dài nữa mà tôi thiếu vắng cậu
Và biết bao điều tôi muốn nói với cậu khi ta gặp lại nhau
Chúng ta đã đi được một quãng đường dài kể từ ngày chúng ta bắt đầu
Tôi sẽ cùng cậu ôn lại nó khi ta gặp lại nhau
Khi tôi gặp lại  cậu
Ah~~~ Ah~~~o Uh~~~
Đầu tiên bạn đã đi khỏi con đường của bạn
Và sự rung động đó càng trở nên mạnh mẽ
Khi một thay đổi  nhỏ trở thành tình bạn và tình bạn trở thành mối liên kết
Và khi liên kêt đó không thể nào bị gãy , thì tình thân sẽ không bao giờ mất đi
Và khi tình anh em đến qua ranh giới
Thì nó sẽ không bao giờ bị vượt qua.
Khi giới hạn đó được kéo dài ra và giới hạn đó là những điều chúng ta đạt đc thì hãy ghi nhớ điếu đó khi tôi ra đi

Làm thế nào mà chúng ta không nói về gia đình khi gia đình là tất cả những điều chúng ta có.
Tất cả mọi thứ tôi đã đi qua bạn đều đứng đó bên cạnh tôi
Và bây giờ bạn đồng hành với tôi trong chuyến đi cuối cùng này
Hãy để ánh đèn dẫn lối cho bạn
Giữ mọi kỉ niệm trên con đường của bạn
và mọi con đường bạn đạt đến đều dẫn lối cho bạn về nhà

Lại một ngày dài nữa mà tôi thiếu vắng cậu
Và biết bao điều tôi muốn nói với cậu khi ta gặp lại nhau
Chúng ta đã đi được một quãng đường dài kể từ ngày chúng ta bắt đầu
Tôi sẽ cùng cậu ôn lại nó khi ta gặp lại nhau
Khi tôi gặp lại  cậu
Ah~~~ Ah~~~o Uh~~~
Ah~~~ Ah~~~o Uh~~~


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...