September

Unknow Category
2720
MrWind

Lời bài hát

Do you remember the 21st night of September?
Love was changing the minds of pretenders
While chasing the clouds away

Our hearts were ringing
In the key that our souls were singing
As we danced in the night,
Remember how the stars stole the night away

Ba de ya - say that you remember
Ba de ya - dancing in September
Ba de ya - never was a cloudy day

My thoughts are with you
Holding hands with your heart to see you
Only blue talk and love,
Remember how we knew love was here to stay

Now December found the love that we shared in September.
Only blue talk and love,
Remember the true love we share today

Ba de ya - say that you remember
Ba de ya - dancing in September
Ba de ya - never was a cloudy day

Ba de ya - say do you remember
Ba de ya - dancing in September
Ba de ya - golden dreams were shiny days

Some bells were ringing
Our souls were singing
Do you remember,never a cloudy day?

Ba de ya - say that you remember
Ba de ya - dancing in September
Ba de ya - never was a cloudy day

Ba de ya - say do you remember
Ba de ya - dancing in September
Ba de ya - golden dreams were shiny days

Lời Việt

Em có nhớ đêm hai mốt tháng chín không?
Tình yêu đã thay đổi lý trí của những kẻ thích đòi hỏi
Khi họ đang đuổi bắt áng mây xa xăm

Con tim chúng ta đã rung động
Trong điệu nhạc mà tâm hồn ta cất tiếng hát
Ta cùng khiêu vũ trong đêm
Hãy nhớ đến những ngôi sao sáng giấu đi màn đêm

Ba de ya - hãy nói rằng em nhớ
Ba de ya - mình khiêu vũ vào tháng chín
Ba de ya - chẳng bao giờ có một ngày u sầu

Tâm trí anh luôn nhớ đến em
Nắm chặt tay cùng con tim để được trông thấy em
Chỉ duy nhất màu xanh biết nói yêu
Hãy nhớ đến lúc chúng ta biết tình luôn tồn tại ngay đây

Bây giờ thánh Mười hai đã tìm thấy tình yêu của chúng ta vào tháng Chín
Chỉ duy nhất màu xanh biết nói yêu
Hãy nhớ về tình yêu đích thực mà chúng ta sẻ chia hôm nay

Ba de ya - hãy nói rằng em nhớ
Ba de ya - khiêu vũ vào tháng chín
Ba de ya - chưa bao giờ có một ngày u sầu

Ba de ya - hãy nói rằng em nhớ
Ba de ya - khiêu vũ vào tháng chín
Ba de ya - giấc mơ vàng là những ngày sáng chói

Tiếng chuông đang reo mừng
Tâm hồn ta cất tiếng hát
Em có nhớ, chẳng bao giờ có một ngày u sầu

Ba de ya - hãy nói rằng em nhớ
Ba de ya - khiêu vũ vào tháng chín
Ba de ya - chưa bao giờ có một ngày u sầu

Ba de ya - hãy nói rằng em nhớ
Ba de ya - khiêu vũ vào tháng chín
Ba de ya - giấc mơ vàng là những ngày sáng chói

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé